Nova (stara) vodstva u ograncima Ivanec, Vinica i Ludbreg

Hrvatski laburisti – Stranka rada provela je izborne aktivnosti u ograncima Ivanec, Vinica i Ludbreg. Ivanečki laburisti potvrdili su povjerenje dosadašnjem predsjedniku Davoru Levaniću, tajniku Davorinu Levkoviću dok su u Izvršni odbor izabrani Juraj Grdak, Ivica Rogina i Tomica Solina.

Na području Općine Vinica, Hrvatske laburiste i dalje će voditi Andrija Mikac, predsjednik i Zoran Brodar, tajnik. U Izvršni odbor Ogranka Vinica izabrani su Velimir Bešvir, Zoran Mikac i Marko Posavec-Kovač.

Za novu predsjednicu Ogranka Hrvatskih Laburista – Stranke rada Ludbreg izabrana je Ana Katana, za tajnicu Ljuba Horvat dok su u Izvršni odbor Izabrani Marija Dodlek, Dejan Happ te Igor Modrić.

U političkom programu Hrvatskih Laburista – Stranke rada temeljne vrijednosti su rad, istina, znanje, poštenje i društvena pravednost. Na lokalnoj razini Laburisti će se zalagati da u jedinicama lokalne samouprave odlučuju građani, a ne politička elita. Svojim djelovanjem, Hrvatski laburisti – Stranka rada posebnu pozornost posvetit će zaštiti prava radnika, nezaposlenih i umirovljenika.

— Siniša Miličić

| Broj posjeta: 1.491 |

Želite li komentirati? Objava: "Nova (stara) vodstva u ograncima Ivanec, Vinica i Ludbreg"

Imate li komentar?