Mućke u Kaštelima

U medijima smo mogli pročitati ovih dana da su na 36. sjednici Gradskog vijeća Kaštela, sazvanoj po hitnom postupku u ponedjeljak navečer, usvojeni amandmani na predložene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i GUP-a.

Koliko smo shvatili najzanimljivija rasprava se vodila oko zone posebne namjene na Brižinama, gdje je smješteno skladište goriva. Vijećnicima je dostavljen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama GUP-a Kaštela u kojem je članak 29. iz teksta GUP-a za ponovnu javnu raspravu dopunjen: iza riječi „skladište goriva“ dodaju se riječi „i vojna luka“, a dodaje se i stavak u kojem stoji: „U zoni posebne namjene – vojno skladište goriva „Brižine“ moguć je smještaj i drugih sadržaja i građevina od posebne važnosti za državu, u smislu sigurnosti opskrbe derivatima nafte i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Detaljni uvjeti smještaja odredit će se sukladno posebnim propisima.“

Također smo shvatili da ova dopuna nije bila predmet javne rasprave jer ju je trebalo izglasati u kratkom roku. Smatramo da se poslije javne rasprave ne bi trebali dodavati bilo kakvi amandmani. Ti amandmani omogućavaju agenciji HANDA da prenamjeni zonu Brižine u naftni terminal, protiv čega se Laburisti, kao većina drugih stranaka i udruga iz Kaštela, protivi.

Smatramo da je vlast u Kaštelima trebala ostati dosljedna prethodnim odlukama, jer ono što slijedi moglo bi dovesti do pojave novog zagađivača u Kaštelima.

Također nam je jasno da terminal znači i nova radna mjesta, ali zapitajmo se želimo li povećati zaposlenost uz cijenu zagađenja ili ćemo svi zajedno tražiti rješenja za povećavanje zaposlenosti građana Kaštela, uz razvoj djelatnosti koje nužno ne nose zagađenja u našem gradu.

— Ogranak Kaštela

| Broj posjeta: 1.112 |

Želite li komentirati? Objava: "Mućke u Kaštelima"

Imate li komentar?