Međimurski laburisti o izborima i problemima financiranja bolnica (video)

Podružnica Hrvatskih laburista Međimurja danas je održala konferenciju za novinare na temu predstojećih lokalnih izbora, te se osvrnula na aktualnu političku situaciju u Međimurskoj županiji.

Rajko Bulat, predsjednik podružnice Međimurske županije govorio je o pripremama stranke za lokalne izbore i najavio samostalni izlazak u 10 općina i sva tri grada gdje laburisti Međimurja imaju ogranke, kao i da će imati svoju listu za županijsku skupštinu i kandidata za župana.

Denis Šarić, predsjednik ogranka Čakovec, također je najavio izlazak u vodećem gradu županije i za gradsko vijeće, i za gradonačelnika. Izrazio je zadovoljstvo zbog toga što su izbori i za mjesne odbore odnosno gradske kotareve na isti dan pa neće biti dodatnih troškova poreznim obveznicima.

Na upit novinara i Bulat i Šarić istakli su da do sada nije bilo nikakvih razgovora o koalicijama i da se Međimurski laburisti neće priklanjati nikome.


Rajko Bulat

Za kraj se osvrnuo i na šuškanja oko izmjena izbornog zakona da bi građani birali samo načelnike, gradonačelnika i župane, a potom predstavnička tijela njihove zamjenike, shvaćajući to kao otvaranje prostoru za postizbornu političku trgovinu foteljama. Takve promjene zakona sigurno neće naići na odobravanje građana niti na našu potporu u Saboru.

Predsjednik laburista Dragutin Lesar istaknuo je da je Stranka već sada spremna za lokalne izbore u 12 općina i gradova i 11 županija a do kraja godine, plan je pokriti 160 općina i gradova, te 17 županija.


Dragutin Lesar

U nastavku konferencije Lesar je upozorio na izuzetno loš decentralizirani sustav u zdravstvenom sustavu Hrvatske kada su u pitanju bolnice. Iako su županije formalni vlasnici bolnica pa slijedom zakona o ustanovama odgovaraju i za rezultate poslovanja, što u praksi znači pokrivanje gubitaka. Mjesečni proračun (limit) bolnicama određuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ali ugovor sklapa s bolnicom, a ne vlasnikom (županijom). Cijene bolničkih usluga određuje ministar. Isto tako i kolektivne ugovore potpisuje ministar, a oni određuju i materijalna prava zaposlenih koja sežu i do 90 posto mjesečnog proračuna koji HZZO odredi bolnici. Stav laburista je da ili bolnice moraju biti državne ili treba provesti stvarnu decentralizaciju bolnica u što osim troškova naravno moraju biti uključeni i prihodi i tek onda županije mogu preuzeti odgovornost za njihovo poslovanje. Županijska bolnica Čakovec po svim elementima uspješnosti (prosječni broj bolničkih dana, broj kreveta na 1000 stanovnika, postotak obrade gravitirajućih pacijenata, dnevna bolnica, odnos zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja…) je u samom vrhu u Hrvatskoj, a ipak bilježi gubitak od 9,5 milijuna kuna uz 49 milijuna kuna dospjelih a neplaćenih obaveza. Lesar je pozvao rukovodstvo bolnice i župana Perhoća da ne prihvate ponuđene ugovore i da pokrenu postupak arbitraže a svoje kolege zastupnike iz Međimurja da zajedno pokušaju utjecati na vodstvo HZZO-a u smislu povećanja mjesečnog proračuna.

| Broj posjeta: 1.021 |

Želite li komentirati? Objava: "Međimurski laburisti o izborima i problemima financiranja bolnica (video)"

Imate li komentar?