MEĐIMURJE Laburisti amandmanom osnažuju Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije

Na 4. sjednici Skupštine Međimurske županije, održanoj 28. studenog, jednoglasno je prihvaćena Deklaracija o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije

Na prijedloge HDSSB-a i IDS-a da se u Ustavu uspostavi pravni okvir za podjelu Hrvatske na pet odnosno šest regija, a prema kojima bi Međimurje bilo sastavnim dijelom Sjeverozapadne regije, reagirali su vijećnici Hrvatskih laburista – Stranke rada podnošenjem amandmana na predloženi tekst Deklaracije, a kojim Skupština zauzima stav protiv takvih prijedloga.

Obzirom da ova ustavna inicijativa predstavlja samo korak bliže procesu regionalizacije, Laburisti su podnošenjem amandmana htjeli preduhitriti sve najave regionalnog preustroja.

Obzirom da će ta tema biti ponovno aktualna i o iznesenim prijedlozima će biti rasprave kada će se raspravljati o zakonu o regionalnom ustroju, prihvaćanjem ovog amandmana Skupština daje zastupnicima u Saboru jake argumente za borbu protiv navedeih prijedloga. Amandman je prihvaćen od strane predlagatelja i župana.

Pitanje sa aktualnog sata na 4. sjednici Skupštine Međimurske županije, 28. studenog 2013.

LABURISTI PITAJU: KAKVA JE BUDUĆNOST NAŠE BOLNICE?

Na posljednjoj sjednici Skupštine Međimurske županije, vjećnica Hrvatskih laburista-Stranke rada, dr. med. Željka Perhoć, specijalist radiologije, jedini subspecijalista neuroradiologije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na aktualnom satu osvrnula se na probleme naše županijske bolnice, na što su Laburisti već ukazivali, ali se o tome i dalje šuti i ne poduzima ništa.

Ukazala je na činjenicu da se u Županijskoj bolnici Čakovec zbrinjava 85% pacijenata naše županije, da samo 15 % pacijenata mora tražiti pomoć u drugim ustanovama, što ni sa jednom bolnicom iste kategorije nije slučaj. Na taj način štedi se novac državi, HZZO-u i našim pacijentima.

Proučavajući prijedlog programa sanacije Županijske bolnice Čakovec, ne samo kao vijećnik i predsjednik županijskog odbora za zdravstvo, već i kao djelatnik te ustanove, od župana je zatražila odgovore na sljedeća pitanja: da li smatra da će ovaj plan dovesti do poboljšanja financijskog statusa bolnice ako će se štedjeti na broju djelatnika, da li će se na taj način dobiti veća kvaliteta zdravstvene zaštite, da li će se dozvoliti da naša bolnica bude degradirana kao što je bila sve ove godine zbog dugogodišnjeg smanjenja limita samo zato što se nalazi 15 km od varaždinske bolnice. Činjenica je da je većina liječnika i medicinskih sestara uložila vlastita sredstva za edukaciju u svrhu kvalitetnije zdravstvene usluge, ali neki od njih svoje znanje ne mogu primijeniti zbog zastarjele opreme. Postavlja pitanje koji su to u našoj bolnici centri izvrsnosti o kojima se govori te da li se o bilo čemu pitala struka ili se opet sve odluke donose u Zagrebu? Tko će objasniti pacijentima da pojedine usluge moraju ostvariti u Varaždinu i Koprivnici?

Naglasila je kako ovim istupom nije protiv nijedne stranke već samo želi ukazati na ozbiljnost i kompleksnost problema te pozvala sve sudionike županijske vlasti da zajedničkim snagama spase bolnicu koju su izgradili stanovnici Međimurja. Zaključila je sa sljedećim. Ako je ministar smatrao da su ravnatelji krivi za dug bolnica, kako je moguće da bivši ravnatelj postane savjetnik sadašnjem sanacijskom upravitelju?

| Broj posjeta: 428 |

Želite li komentirati? Objava: "MEĐIMURJE Laburisti amandmanom osnažuju Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Međimurske županije"

Imate li komentar?