MATULJI Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka

Temeljem Čl. 8. St. 1. Pravilnika o ustroju Stranke, a sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o održavanju izvanrednih skupština u ograncima koji su na lokalnim izborima ostvarili rezultat manji od 5 %, Izvršni odbor ogranka MATULJI saziva Izvanrednu skupštinu ogranka MATULJI koja će se održati dana 12. srpnja (petak) s početkom u 21 sati u prostorijama KD HANGAR (43. Istarske divizije 10), sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Prihvaćanje dnevnog reda

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Radno predsjednišvo

b) Verifikacijska komisija

c) Kandidacijska komisija

d) Izborna komisija

e) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvještaj verifikacijske komisije

5. Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima

6. Glasovanje o povjerenju predsjedniku, tajniku i članovima Izvršnog odbora

– ukoliko se izglasa nepovjerenje prelazi se na ostale točke Dnevnog reda

7. Kandidiranje i izvještaj kandidacijske komisije

8. Predstavljanje kandidata

9. Utvrđivanje liste kandidata

10. Izbori za predsjednika, tajnika i članove Izvršnog odbora

11. Izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima

12. Završna riječ

Predsjednik
MARIN ŠUSTAR

| Broj posjeta: 716 |

Želite li komentirati? Objava: "MATULJI Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka"

Imate li komentar?