MAKARSKA Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka

Temeljem članka 8. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno članku 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor ogranka Makarska saziva Izvanrednu skupštinu koja će se održati u ponedjeljak, 15. rujna 2014. s početkom u 15,00 sati u prostorijama ”Biokovke” specijalne bolnice Makarska, Put Cviračke 9.

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Skupštine

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Makarska za 1. Izvanredni sabor Stranke

7. Izbor delegata ogranka Makarska za 1. Izvanredni sabor Stranke

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ predsjednika Ogranka

Predsjednik Ogranka Makarska:
Ivica Šoda-Cotić dipl. iur.

| Broj posjeta: 488 |

Želite li komentirati? Objava: "MAKARSKA Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?

MAKARSKA Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka

U skladu sa Odlukom NV stranke od 15. lipnja 2013. godine, a na temelju članka 23. stavka 3. Pavilnika o ustroju Hrvatskih laburista – Stranke rada kao Predsjednik Ogranka grada Makarska pozivam vas na izvanrednu skuštinu ogranka Makarska koja će se održati dana 2. srpnja 2013. godine s početkom u 14 sati na adresi: Put Cvitačke 9. Makarska sa slijedećim Dnevnim redom:

(više…)

| Broj posjeta: 665 |

Želite li komentirati? Objava: "MAKARSKA Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka"

Imate li komentar?