Laburisti Zaključkom sprječavaju zloupotrebu nekretnina

Skupština Međimurske županije, u raspravi o Zaključku o prijenosu vlasništva nekretnine županije Gradu Čakovcu radi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i zaštitnih zelenih površina na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“, usvojila je prijedlog Kluba vijećnika Hrvatskih laburista – Stranke rada kojim se proširuje dokument, kako bi se spriječile potencijalne malverzacije predmetnom nekretninom.

Laburisti su tražili da se u Zaključak unese odredba kojom bi se uvjetovao prijenos vlasništva u smislu općih pravila Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojima bi se zabranilo otuđenje i/ili opterećenje predmetne nekretnine u korist Međimurske županije, (dakle, da se ista ne smije otuđiti i/ili opteretiti bez suglasnosti županije) odnosno da se bez prethodne pismene suglasnosti Županije ne smije koristiti u druge svrhe osim onih koje su navedene u Zaključku.

Laburisti ističu kako podupiru svaki oblik suradnje Županije i jedinica lokalne samouprave usmjeren jačanju gospodarstva, ali pod uvjetom da Županija u budućim slučajevima uvjetuje prijenos vlasništva u skladu s izglasanim Zaključkom.

| Broj posjeta: 542 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti Zaključkom sprječavaju zloupotrebu nekretnina"

Imate li komentar?