Laburisti Visa o plovidbenom redu

Laburisti Visa uputili su otvoreno pismo predsjedniku Gradskog vijeća Stipi Vojkoviću, gradonačelniku Grada Visa Ivi Radici i gradskim vijećnicima Grada Visa s prijedlogom usklađivanja plovidbenog reda katamarana.

Poznato vam je da tijekom zime katamaran često (po našem mišljenju – prečesto) ne održava liniju Vis-Split-Vis, zbog loših vremenskih uvjeta.

U tim slučajevima, zbog neisplovljavanja katamarana građani dolaze u poziciju da mogu isploviti, prema odredištu tek sljedećeg dana. To je osobito problematično petkom navečer kada se Viški školarci, koji imaju školu u drugoj smjeni (Pomorska škola i dr.), često ne mogu vratiti na Vis. Iste probleme imaju i Višani koji rade u Splitu. Isto vrijedi i za nedjelju.

Svima je u interesu da mladi što više budu na otoku, te da Višani s prebivalištem u Splitu što više pomažu svojim roditeljima i rade na obiteljskim imanjima.

S obzirom na to, kao i činjenicu da je praksa na svim linijama da trajekti imaju zadnje polaske na liniji, predlažemo da se od Jadrolinije zatraži da odredi plovni red tako da trajekt koji plovi na liniji Vis-Split-Vis uvijek bude zadnji.

U tom bi slučaju plovidbeni red trebalo uskladiti i s koncesionarom katamaranske linije U.T.O. Kapetan Luka.

| Broj posjeta: 304 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti Visa o plovidbenom redu"

Imate li komentar?