Laburisti se izborili za sufinanciranje pomagača u vrtiću djeci s autizmom i drugim poremećajima

ČAKOVEC, 2. srpnja — Na današnjoj sjednici Skupštine Međimurske županije prihvaćen je amandman Hrvatskih laburista-Stranke rada na izmjene i dopune proračuna, kojim se traži sufinanciranje pomagača u vrtiću djeci s autizmom i drugim poremećajima.

Izvjestiteljica amandmana, Petra Kovačić, između ostalog je istaknula: zbog sustavnog problema u kojem se nalaze djeca iz spektra autizma, od dijagnostike, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, prepušteni su sami sebi na putu prema njihovoj djelomičnoj ili potpunoj samostalnosti u svladavanju svakodnevnih zadataka.

Djeci u spektru autizma neizmjerno je nužna pomoć od najranije dobi, već oko njihove druge godine starosti kako bi njihov psiho-fizički i socijalni razvoj napredovao do te mjere da mogu redovito upisati školu, u najboljem slučaju bez asistenta te postati djelomično ili potpuno samostalni u svakodnevnim aktivnostima. Svakom tom djetetu potreban je u vrtiću vlastiti pomagač, što iziskuje znantna financijska sredstva koja roditelji i udruge sami ne mogu podnijeti.

Tako dugo dok država ne ponudi sustavna rješenja, može još i nekoliko generacija djece s autizmom biti zakinuto u ostvarivanju svojih prava zajamčenih Ustavom te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Nečinjenjem i nepoduzimanjem konkretnih mjera oduzimamo djeci s autizmom njihovo pravo odrastanja, socijalizacije, edukacije i uključivanja u društvo ravnopravno s ostalom djecom.

Djeca s posebnim potrebama nisu i ne smiju biti teret društva, takva djeca daju smisao humanosti i odgovornosti društva.

Ovom inicijativom županija je učinila novi iskorak u razvoju socijalne politike kroz brigu za one pripadnike društva koji su prepušteni sami sebi u borbi za vlastita prava te u cilju neprestanog razvoja socijalne komponente vlasti, pokazala razumijevanje i odgovornost za pripadnike svog društva. (PK)

Petra Kovačić (prva slijeva)

| Broj posjeta: 377 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti se izborili za sufinanciranje pomagača u vrtiću djeci s autizmom i drugim poremećajima"

Imate li komentar?