Laburisti PGŽ-a za 110 tisuća kuna djeci s teškoćama u razvoju

Na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije održane 19. studenog u sklopu Prijedloga proračuna županije za 2016., usvojen je amandman Hrvatskih laburista kojim se društveno najosjetljivijim skupinama osigurava dodatnih 110.000 kn. Točnije, radi se o društvenoj inkluziji i podizanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju te programima informiranja mladih o društveno ugroženim skupinama koji ih potiču na participaciju u društvu. Amandman je predstavila vijećnica Laburista Jelena Krpan.

Jelena Krpan i David Bregovac

| Broj posjeta: 270 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti PGŽ-a za 110 tisuća kuna djeci s teškoćama u razvoju"

Imate li komentar?