KUTINA Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka

Temeljem članka 8. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno članku 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor ogranka Kutina saziva Izvanrednu skupštinu koja će se održati u petak, 12. rujna 2014. s početkom u 19 sati u prostorijama bivšeg komiteta, ulica Hrvatskih Branitelja 1 u Kutini.

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Skupštine

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine za:

-radno predsjedništvo

-verifikacijsku komisiju

– izbornu komisiju

-zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Kutina za 1. Izvanredni sabor Stranke

7. Izbor delegata ogranka Kutina za 1. Izvanredni sabor Stranke

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ predsjednika Ogranka

Predsjednik ogranka Kutina,

Dario Zorbas

| Broj posjeta: 310 |

Želite li komentirati? Objava: "KUTINA Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?