Koprivnički laburisti: Pred čijim vratima se treba čistiti smeće?

U jednom tjedniku mogli smo pročitati tekst koji govori da je gradsko poduzeće „TRG“ pod policijskom istragom zbog počinjenja određenih kaznenih djela. Policijsko postupanje temeljeno je na anonimnoj prijavi. Hrvatske laburiste-Stranku rada posebno čude i zabrinjavaju izjave koju su dale direktorica poduzeća „TRG“ Martina Golčić, a naručito izjave obnašateljice dužnosti gradonačelnika gospođe Vesne Želježnjak.

Gospođa obnašateljica dužnosti gradonačelnika o prijavi sve zna. Obrušava se na anonimnog dojavitelja koji je po njoj podnio prijavu iz najnižih pobuda.

Gospođi obnašateljici dužnosti gradonačelnika smeta i to što nam demokracija dozvoljava anonimne prijave počinjenja kaznenih djela. S time se gospođa obnašateljica dužnosti pretvorila u drugaricu komesarku partije kojoj sve to zapadno poput demokracije smeta, naročito ako se propituje transparentnost i zakonitost.

Nas anonimne prijave ne čude jer građani u strahu za svoju egzistenciju nisu spremni istupiti punim imenom i prezimenom znajući što se događa s takvima.

Pa stoga pitamo gđu. Želježnjak zašto joj smeta demokracija?

Koje to mogu biti niske pobude koje ukazuju na protupravnosti u gradskim poduzećima?

Zašto je ta osoba otišla iz „TRGA“?

Koje to smeće treba najprije počistiti ispred svojih vrata?

Zašto građani pa i anonimno ne bi mogli ukazivati na nezakonite djelatnosti gradskih poduzeća koja se financiraju novcem svih građana Koprivnice pa i ovih anonimnih?

Mi Hrvatski laburisti izražavamo začuđenost ovakvim negiranjem osnovnih demokratskih prava pa i samim propitivanjem svrhe demokracije od strane obnašateljice dužnosti gradonačelnika.

Ne slažemo se s porukom koju gđa. Želežnjak šalje nama građanima: da šutimo, da ne gledamo, već da pokorno izvršavamo obveze.

Da prelazimo preko nezakonitosti i netransparentnosti u radu grada i gradskih firmi koje se iz dana u dan umnažaju a prava da prepustimo gradskim vlastima.

Mi Hrvatski laburisti-Stranaka rada zlažemo se za javnost, transparentnost i poštenje u obnašanju funkcija te stoga predlažemo građanima Koprivnice neka prijavljuju institucijama sve nepravilnosti i protupravne radnje do kojih su došli bilo kojim saznanjem.

Protivimo se difamiranju onih koji prijavljuju jer ne može se svoje smeće prikrivati otkrivanjem tuđeg smeća. Predlažemo također gospođi V..D. gradonačelnici neka i ona počisti pred svojim vratima.

Ova vlast u Koprivnici dugo je vladala bez ozbiljne kritike, pa se uzoholila i daje si za pravo da građane ponižava.

Predsjednik ogranka Koprivnica
Siniša Kavgić

| Broj posjeta: 671 |

Želite li komentirati? Objava: "Koprivnički laburisti: Pred čijim vratima se treba čistiti smeće?"

Imate li komentar?