KONAVLE Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka

Temeljem Odluke o sazivanju Izvanredne skupštine ogranka Konavle koju je donijelo Nacionalno vijeće na 11. sjednici sazivam Izvanrednu skupštinu ogranka Konavle koja će se održati dana 12. srpnja 2013. godine s početkom u 20 sati u prostorijama stranke, Ćira Carića 3.

I.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.

II.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.

III.

Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika ogranka moraju biti dostavljene Predsjedniku Podružnice Dubrovačko-neretvanske županije Ivanu Nikoliću do 5.7.2013. godine do 24 sata, na mail adresu dubrovacko-neretvanska@laburisti.com ili poštom na adresu Hrvatski laburisti – Stranka rada Ivan Nikolić Korčulanska 1 20000 Dubrovnik

IV.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE SKUPŠTINE OGRANKA KONAVLE

1. Usvajanje dnevnog reda i konstatiranje prisutnih

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izbor verifikacijske komisije

6. Izvještaj verifikacijske komisije na temelju popisa Tajnika Stranke

7. Izbor izborne komisije.

8. Prijedlog za razrješenje Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika

9. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i

predsjednika.

10. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– 3 članova Izvršnog odbora ogranka

11.Utvrđivanje liste kandidata

12. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora,

13. Izvještaj Izborne komisije

14. Završna riječ predsjednika ogranka.

15. Razno

Predsjednik Ogranka Konavle
Marko Mišić

| Broj posjeta: 686 |

Želite li komentirati? Objava: "KONAVLE Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka"

Imate li komentar?