Knjiga žalbe u Kutini

Ogranak Kutina je u srijedu i subotu na dvije lokacije u gradu proveo akciju pod nazivom „Knjiga žalbe“. Cilj je akcije bio omogućiti građanima Kutine iskazivanje problema u funkcioniranju lokalne samouprave. U dva dana je prikupljeno više od 40 raznih pritužbi upućenih prema gradskim dužnosnicima.

Građani su ogorčeni dosadašnjim radom gradskog vijeća u gradu Kutini i smatraju da bi trebalo promijeniti čitavo gradsko vijeće, te staviti nove ljude koji bi se više posvetili građanima Kutine i riješavanju problema vezanih za grad i prigradska mjesta u općini Kutina.

Knjiga žalbe ovih će dana biti predana i gradonačelniku grada Kutine. (Dario Zorbas)

| Broj posjeta: 882 |

Želite li komentirati? Objava: "Knjiga žalbe u Kutini"

Imate li komentar?