Knjiga žalbe u Koprivnici

Ogranak Koprivnica pokrenuo je 8. rujna 2012. godine „Knjigu žalbe“. Prvi dan u subotu odaziv stanovnika Koprivnice bio je zadovoljavajući. Građani su u knjigu upisali više problema koji ih opterećuju u radu gradske uprave. Sva pitanja i razmišljanja građana koja se upišu u „Knjigu žalbe“ uputiti ćemo obnašateljici dužnosti gradonačelnika gđi. Vesni Želežnjak, i tražiti da na njih odgovori. „Knjiga žalbe“ otvorena je ispred Gradske tržnice, u predvorju poslovnog centra na Lenišću i u Starčevićevoj ulici kod Podravke.

Akcija traje do 29. rujna 2012. g. ponedjeljkom i subotom u vremenu od 8,30 do 12,00 sati. (Siniša Bosanac)

| Broj posjeta: 789 |

Želite li komentirati? Objava: "Knjiga žalbe u Koprivnici"

Imate li komentar?