JPP je oblik privatizacije i legalna pljačka!

– Slavna hrvatska privatizacija je bila potkrijepljena zakonom, a kasnije je ispala jedna od najvećih pljačka. Danas imamo model javno-privatnog partnersta, koji je također potkrijepljen zakonom, no Hrvatski laburisti – Stranka rada smatraju da je ponovno riječ o novom obliku privatizacije i legalne pljačke – istakli su na današnjoj konferenciji za medije predstavnici Podružnice Hrvatskih laburista – Stranke rada Varaždinske županije te dodali kako je direktni povod konferencije pad Meteor grupe.

– Meteorski usponi i meteorski pad ove grupe tipičan je primjer nefunkcioniranja JPP-a. Iza nje ostalo je 320 vjerovnika, među kojima su i radnici koji nikada neće naplatiti dugovanja pošto je prema našim saznanjima tvrtka dobro počišćena. To je dokaz da je jedini cilj privatnog partnera ostvarivanje profita. U Hrvatskoj se profit najčešće ostvaruje na kršenju radničkih prava jer su ostali parametri poslovanja uglavnom zadani, poput cijene energenata, materijala ili poreza. U stvaranju profita pod svaku cijenu, moral i etika su uglavnom nepoznanica – istaknuo je Siniša Miličić, predsjednik podružnice.

– JPP je svojevrsni oblik privatizacije pošto se objekti izgrađeni po tom modelu nalaze u privatnim rukama od 20 do 25 godina, a tek nakon toga postaju vlasništvo županije, gradova ili općina. Brza gradnja, mnogo izgrađenih škola i sportskih dvorana na prvi pogled izgleda super, no smatramo da je brzina gradnje i ljepota izgrađenih objekata samo kulisa i paravan iza kojeg se javni novac pretače u džepove privatnih poduzetnika i njihovih političkih zaštitnika. Jednostavno rečeno to je pljačka – dodao je Miličić objasnivši kako se usprkos JPP-u Varaždinska županija nalazi pred bankrotom sa minusom u proračunu od skoro 30 milijuna kuna.

– Zastrašujući podatak je da grad Varaždin za mjesečni najam sportske dvorane na Dravi mora plaćati privatnom partneru iznos od 2.855.408,68 kn mjesečno i to pune 24 godine što je više od 820 milijuna kuna, dok sami troškovi izgradnje dvorane iznose 177 milijuna kuna. Jednako zastrašujući podatak je da su troškovi mjesečnog najma zgrade županije 104.101,73 kn na rok od 20 godina što ukupno iznosi 25 milijuna kuna dok je vrijednost same investicije 9 milijuna kuna – ističu Laburisti i dodaju kako diljem Varaždinske županije postoji 60-tak objekata izgrađenih i dograđenih pomoću modela JPP-a.

– Treba se zapitati da li su svi ti objekti zapravo bili potrebni. Naime, broj stanovnika se smanjuje a oni koji ostaju i obrazuju se kasnije na burzi ne mogu pronaći posao. Možda je umjesto Arene trebalo izgraditi neku pilanu ili nešto drugo što bi ljudima omogućilo zaposlenje – poručuju Laburisti i predstavljaju računicu po kojoj bi se za cijenu Arene Varaždin izgradilo čak 5 ili 6 objekata poput Varaždinskih bazena, koji rade 24 sata dnevno i stvaraju veći trošak energenata.

– Praksa je pokazala da škole i sportske dvorane nisu samoodrživi projekti, a ni privatni partneri se nisu baš iskazali po inovativnosti, brzini provedbe kao ni po kvaliteti izvršavanja ugovorenih obaveza. Bolnice, škole, školske sportske dvorane nisu i ne smiju biti profitni centri – dodao je Miličić.

– Možda je točna tvrdnja prvog potpredsjednika Čačića da je u javno-privatnom partnerstvu dobit obostrana, kako javnog tako i privatnog partnera. No konačnu cijenu i sve negativne posljedice uvijek snose građani – zaključuju Laburisti.

Izvor: http://aktualno.hr/novosti/27651_JPP+je+oblik+privatizacije+i+legalna+pljacka.html

Mediji o temi:
>> http://varazdinske-vijesti.hr/politika/press-koncferencija-hrvatskih-laburista-%E2%80%93-stranke-rada-2012.html
>> http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/215286/Javno-privatno-partnerstvo-zapravo-je-legalizirana-pljacka.html#.UFhl9a6CNAw

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

JPP – Javno privatna pljačka

Zastrašujući podatak je da grad Varaždin za mjesečni najam sportske dvorane na Dravi mora plaćati privatnom partneru iznos od 2.855.408,68 kn mjesečno i to pune 24 godine što je više od 820 milijuna kuna, dok sami troškovi izgradnje dvorane iznose 177 milijuna kuna.

Varaždin, 18. rujna 2012. – Na stranicama Agencije za javno-privatno partnerstvo koja je središnje nacionalno tijelo zaduženo za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Hrvatskoj stoji: “Javno-privatno partnerstvo (JPP) omogućava učinkovit način provedbe infrastrukturnih projekata i pružanja javnih usluga te promiče inovativan pristup u primjeni mjera gospodarskog oporavka.”

Ciljevi svih oblika javno-privatnog partnerstva su zajednički: ekonomičnija, djelotvornija i učinkovitija, tj. uspješnija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na konvencionalan način pružanja javnih usluga, radi infrastrukturnog razvoja, ostvarivanja socijalnih ciljeva, kao i pružanja kvalitetnije javne usluge građanima.

Neki političari, a prije svih prvi potpredsjednik Vlade, Radimir Čačić tvrde da se modelom JPP povoljno i brzo mogu izgraditi škole, dvorane, bolnice itd. Budući da se teret financiranja prebacuje na privatnog partnera proračunska sredstva koja bi se koristila za izgradnju navedenih objekata, mogu se koristiti za nešto drugo što inače ne bi došlo na red zbog proračunskih ograničenja. Pa ipak, usprkos JPP-u Varaždinska županija nalazi se pred bankrotom. Trenutni minus u proračunu iznosi skoro 30 milijuna kuna.

Oprezniji zagovornici JPP-a pak u svojim izjavama obzirno dodaju da projekti JPP moraju biti i samoodrživi. Praksa je pokazala da škole i sportske dvorane nisu samoodrživi projekti, a ni privatni partneri se nisu baš iskazali po inovativnosti, brzini provedbe kao ni po kvaliteti izvršavanja ugovorenih obaveza. Bolnice, škole, školske sportske dvorane nisu i ne smiju biti profitni centri.

Jedini cilj privatnog partnera je ostvarivanje profita. U Hrvatskoj se profit najčešće ostvaruje na kršenju radničkih prava jer su ostali parametri poslovanja uglavnom zadani, poput cijene energenata, materijala ili poreza. U stvaranju profita pod svaku cijenu, moral i etika su uglavnom nepoznanica.

JPP je svojevrsni oblik privatizacije. Objekti izgrađeni po tom modelu nalaze se u privatnim rukama od 20 do 25 godina. Nakon toga postaju vlasništvo županije, gradova ili općina.

Zastrašujući podatak je da grad Varaždin za mjesečni najam sportske dvorane na Dravi mora plaćati privatnom partneru iznos od 2.855.408,68 kn mjesečno i to pune 24 godine što je više od 820 milijuna kuna, dok sami troškovi izgradnje dvorane iznose 177 milijuna kuna.

Jednako zastrašujući podatak je da su troškovi mjesečnog najma zgrade županije 104.101,73 kn na rok od 20 godina što ukupno iznosi 25 milijuna kuna dok je vrijednost same investicije 9 milijuna kuna.

Hrvatski laburisti smatraju da su brzina gradnje i ljepota izgrađenih objekata samo kulise i paravani iza kojih se javni novac pretače u džepove privatnih poduzetnika i njihovih političkih zaštitnika. Jednostavno rečeno to je pljačka. U ostalom i privatizacija je bila legalna pljačka koja je gotovo uništila hrvatsko gospodarstvo

Možda je točna tvrdnja prvog potpredsjednika Čačića da je u javno-privatnom partnerstvu dobit obostrana, kako javnog tako i privatnog partnera. No konačnu cijenu i
sve negativne posljedice uvijek snose građani.

Siniša Miličić

Predsjednik podružnice Varaždinske županije
Mobitel: 095 3890 763, 099 593 4403
Mail: varazdinska@laburisti.com

| Broj posjeta: 997 |

Želite li komentirati? Objava: "JPP je oblik privatizacije i legalna pljačka!"

Imate li komentar?