Izvanredna skupština ogranka Korčula

Temeljem Odluke o sazivanju Izvanredne skupštine ogranka Korčula koju je donijelo Nacionalno vijeće na 11 sjednici 15. svibnja 2013 god., sazvana je Izvanredna skupština ogranka Korčula koja će se održati 6. srpnja 2013. godine s početkom u 20.30 sati u prostorijam gradskog kotara Korčula.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.

II.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.

III.

Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika ogranka moraju biti dostavljene Predsjedniku Podružnice Dubrovačko-neretvanske županije Ivanu Nikoliću do 05.07.2013. godine do 24:00 sata, na mail adresu dubrovacko-neretvanska@laburisti.com ili poštom na adresu Hrvatski laburisti – Stranka rada Ivan Nikolić Korčulanska 1 20000 Dubrovnik

IV.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE SKUPŠTINE OGRANKA KORČULA

1. Usvajanje dnevnog reda i konstatiranje prisutnih

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Usvajanje poslovnika o radu Skupšti

4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izbor verifikacijske komisije

6. Izvještaj verifikacijske komisije na temelju popisa Tajnika Stranke

7. Izbor izborne komisije.

8. Prijedlog za razrješenje Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika

9. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i

predsjednika.

10. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– 3 članova Izvršnog odbora ogranka

11.Utvrđivanje liste kandidata

12. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora,

13. Izvještaj Izborne komisije

14. Završna riječ predsjednika ogranka.

15. Razno

Poziv za Izvanrednu skupštinu ogranka članovima stranke biti će objavljen na web stranicama Stranke, poslan poštom ili elektronskom poštom.

Predsjendik Ogranka Korčula
Baldo Pavlina

| Broj posjeta: 534 |

Želite li komentirati? Objava: "Izvanredna skupština ogranka Korčula"

Imate li komentar?