Istrani: Preustroj lokalne samouprave po želji ministara (video)

Zakon o regionalnom razvoju marginalizira županije i gradove. Županijama se oduzima status koji sada imaju i uvode se planska područja sastavljena od više županija, čime se ukida direktna suradnja države i županije, upozorio je na konferenciji za novinare Hrvatskih laburista Istarske županije Ticijan Peruško. Marginalizacija županija u novom zakonu vidljiva je i u rješenju po kojem se ni županijska razvojna strategija ne bi mogla više donositi bez prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja tzv. partnerskog vijeća za područje županije, istaknuo je.

Problemtičnom vidi i marginalizaciju gradova kroz novi ustroj i to podjelom na urbane aglomeracije i ostala urbana područja, pri čemu bi status urbanih aglomeracija imali Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, dok bi ostala urbana područja bile samo jedinice lokalne samouprave s više od 35 tisuća stanovnika. Peruško strahuje kako bi tom podjelom svi istarski gradovi potpali pod urbanu aglomeraciju Rijeka, koja bi po ovom zakonu izrađivala strategije razvoja urbanog područja. Ovime se stvara zakonski okvir za preustroj prema želji ministara i vlade isključujući lokalnu samoupravu iz tog procesa, naglašava Peruško. Zaključio je kako je riječ o zakonu koji će naštetiti Istri te ignoriranjem njenih specifičnosti zakočiti gospodarski i kulturni razvoj.

Komentirajući prijedloga proračuna Istarske županije za iduću godinu u iznosu od 417 milijuna kuna Mario Radešić ustvrdio je kako je već sada jasno da je riječ o fikcijama temeljenim na realizaciji sredstava iz EU fondova. Podsjetio je kako su i u ovoj godini planirana sredstva europskih fondova u istom iznosu od 26 milijuna kuna, ali umjesto realizacije stvoren je gubitak od 84 milijuna kuna. Ocjenjujući proračun posve asocijalnim i nerazvojnim Radešić je upozorio i kako u idućoj godini rastu troškovi za zaposlene u Županiji s 51 na 66 milijuna kuna, što je u neskladu s rapidno rastućom nezaposlenošću u Istri.

Prozivajući pulsku gradsku vlast za autokratski pristup, netransparentnost i dovođenje građana pred gotov čin u vezi najavljenih investicija na Muzilu (hoteli, marine, golf igralište), Damir Ilić upozorio je da se zbog toga mijenja i Generlni urbanistički plan te kako je riječ o kontinuiranom smanjivanju prava građana na odlučivanje.

Kazao je da gradska vlast nije trgovačko društvo s jedinim ciljem bezobzirnog stvaranja profita te da je riječ o projektu koji će i poput Brijuni rivijere u posljednjih deset godina služiti samo za plaće direktora. Od gradskih vlasti stoga očekuje javni natječaj za Muzil i formiranje povjerenstva koje bi transparentno odlučilo o najboljoj koncepciji za taj projekt.

Mediji o temi:
>> http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/laburisti-za-ukljucivanje-gradjana-u-projekt-muzil-430430

| Broj posjeta: 640 |

Želite li komentirati? Objava: "Istrani: Preustroj lokalne samouprave po želji ministara (video)"

Imate li komentar?