Inicijativa za povratak kirurške ambulante u Samoboru

Gradu Samoboru uskraćuje se suglasnost za ugovaranje izvanbolničke specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti kirurgije u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Samobor”, stoji u dopisu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 10. ožujka 2011.

Time je Samobor nakon više od pola stoljeća umjesto daljnjeg unapređenja zdravstvene zaštite doživio degradaciju iste, a otklonjena je i zadnja mogućnost da, nakon studenog 2009. godine, kad je stavljen ključ u bravu dugovječne samoborske kirurgije, ona ponovno zaživi u okviru standardnog zdravstvenog sustava.

I ta dugovječna tradicija samoborske kirurgije ono je što ovom peticijom želimo vratiti u Samobor.

Peticija se potpisivala na štandu na Trgu kralja Tomislava u Samoboru svaki dan od ponedjeljka, 2. svibnja od 10:00 do 13:00 sati te u Gradskoj knjižnici Samobor u radno vrijeme knjižnice. Peticija se prikupljala dva tjedna, završno sa današnjim danom.

Inicijativa za povratak kirurške ambulante provodila se uz podršku svih političkih stranaka koje djeluju na području Grada Samobora.

Kao što se vidi na fotografijama i Hrvatski laburisti – Stranka rada, ogranak Samobor, dali su potporu potpisivanju peticije za bolji standard zdrastvenog sustava građana Samobora. (DH)

| Broj posjeta: 1.896 |

Želite li komentirati? Objava: "Inicijativa za povratak kirurške ambulante u Samoboru"

Imate li komentar?