"Imamo pravo znati“ – akcija daruvarskih laburista (audio)

U subotu 21. srpnja, Hrvatski laburisti Ogranka Daruvar uz potporu saborskoga zastupnika Zlatka Tušaka, provodili su akciju čiji je cilj bio upozoriti na izrazito lošu transparentnost rada Gradske uprave i Gradskoga vijeća grada Daruvara. Naime, i nakon što je grad Daruvar po transparentnosti rada lokalnih vlasti ocijenjen kao nedostatno transparentan i smješten na 152. mjesto gradova i općina u Hrvatskoj, ništa se nije promijenilo niti su lokalne vlasti osjetile potrebu da svoje građane informiraju o svojim nakanama, planovima i odlukama.

Ovom akcijom tražili smo, a tražit ćemo i dalje, pravovremeno objavljivanje najava sjednica Gradskog vijeća, dnevnoga reda, materijala za sjednicu, zapisnika i priopćenja sa sjednica na službenim internetskim stranicama Grada jer ti dokumenti pružaju građanima temeljni uvid u rad gradskih vlasti te im se time omogućuje adekvatan i pravovremen angažman na pitanjima od njihova interesa. Zbog aljkavosti i neodgovornosti gradskih vlasti, zainteresirani građani, oni koji su birali tu istu vlast, ne mogu saznati kako rade, troše, planiraju i odlučuju oni koje građani i plaćaju. Zahtijevali smo da službene internetske stranice služe za ispunjavanje funkcije informiranja i uključivanja građana u procese političkog odlučivanja, a manje kao reklamni ili turistički portal.

Akcija je naišla na izvrstan odaziv naših sugrađana. Štand je bio odlično posjećen te je podijeljen veliki broj letaka posebno osmišljenih za ovu akciju, a valja istaknuti da smo svi zajedno „obavili“ desetke razgovora s našim sugrađanima, u pravilu zadovoljnih našim radom.

Izuzetno smo zadovoljni ovom akcijom, a posebno veseli činjenica da smo u tih nekoliko sati u našu stanku učlanili i četiri nova člana.

— Vladan Ivković

| Broj posjeta: 811 |

Želite li komentirati? Objava: ""Imamo pravo znati“ – akcija daruvarskih laburista (audio)"

Imate li komentar?