Gdje je 41.000 € koje je Japan dao društvu Prosvjeta

Kako piše u priopćenju Laburista, novac je japanska vlada za obnovu OŠ Veljun donirala 2004. godine, a škola je u devastiranom stanju i dan danas

Gdje je nestalo 41.000 eura koje je Japan dao Srpskom kulturnom društvu ”Prosvjeta” za obnovu OŠ Veljun i zašto lokalne vlasti nisu prijavile taj slučaj, pitaju se Hrvatski laburisti Karlovačke županije koji pozivaju župana da se očituje o tome kako je moguće da se dopusti da imovina Županije toliko propadne te od nadležnih institucija zahtijevaju da se pokrene postupak protiv odgovornih osoba koje novac nisu upotrijebile u svrhu za koju je bio namijenjen.

Naime, kako piše u priopćenju Laburista, Japanska vlada donirala je 41 tisuću eura da bi se rekonstruirala zgrada škole i omogućila nastava učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ugovor su potpisali japanski veleposlanik Kaname Ikeda 2004. godine i predsjednik Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ Čedomir Višnjić, a škola je u devastiranom stanju i dan danas.

”Ovdje je u pitanju darovan novac, koji je samo trebalo pošteno upotrijebiti i stvoriti osnovne uvjete za održavanje nastave. Umjesto toga, ni nakon osam godina nitko nije odgovarao zbog toga i nitko nije reagirao na ovu sramotnu situaciju”, priopćili su Laburisti.

Izvor: http://www.vecernji.hr/regije/gdje-je-41-000-koje-je-japan-dao-srpskom-drustvu-prosvjeta-clanak-466174

| Broj posjeta: 726 |

Želite li komentirati? Objava: "Gdje je 41.000 € koje je Japan dao društvu Prosvjeta"

Imate li komentar?