Edukativna karavana u Dalmaciji

Edukativna karavana Hrvatskih laburista – Stranke rada uspješno ide prema svome osnovnom cilju, postizanju što višeg stupnja političkih kompetencija svojih sudionika. A, sudionici su u većem dijelu laburisti, potencijalni kandidati za dužnosnike, vijećnike i skupštinare na sljedećim lokalnim izborima.

U nedjelju, 2. prosinca, edukacijski „meštri“ Ksenija Oletić, Drago Perić i Igor Lesar, u Šibeniku su već uhodanim predavanjem-performansom, na pitak način polaznicima približavali suhoparne zakone koji se odnose na jedinice lokalne i regionalne samouprave, ukazivali na slabosti u njihovu ophođenju, u prvom redu s medijima, ali i otkrivali potencijale te načine kako ih prezentirati.

Uistinu, u dvorani s više od trideset slušača iz triju dalmatinskih županija, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske, osjećala se lagoda. Bilo je očito da su dosadašnji dijelovi edukacijskog ciklusa donijeli rezultate. Gotovo svi sudionici s lakoćom su rješavali zadatke iz odrađenih tema sublimiranih u 42 pitanja testa.

Iako prije izbora slijedi dorada do same finalizacije, Dalmatinci bi rekli – ligadina, posebice u izradi programa, nastupi u svojstvu političkih govornika, onih koje je na to pozvao predavač Perić, pokazali su kako će laburisti i u segmentu oratorstva biti dostojnim suparnikom bilo kojoj protivničkoj političkoj opciji.

Konstatacija predavača kako „nudimo nove ljude, odgovornost i kompetenciju, te kako još samo ovoga puta uspjehom možemo predstavljati iznenađenje, ali jedino među onima koji nas još nisu dobro upoznali“ sve sigurnije dobiva materijalnu potvrdu.

U tom smislu laburiste veseli saznanje iz anketa kako im iz dana u dan svoje simpatije poklanjaju i najzahtjevniji dijelovi biračkog tijela, oni sve obrazovaniji pa i ženska biračka populacija. To je laskav uspjeh ali i nova obveza koju će laburisti ovakvim edukacijskim ciklusom zacijelo lakše i kvalitetnije ispuniti. (Drago Čulina)

| Broj posjeta: 818 |

Želite li komentirati? Objava: "Edukativna karavana u Dalmaciji"

Imate li komentar?