Donatorska kampanja u Trogiru

U Trogiru je 1. listopada 2011. predstavljena Donacijska kampanja Hrvatskih laburista – Stranke rada. Od 9 – 12h su trogirski laburisti građanima objašnjavali značenje naših suvenira, razloge takve kampanje, govorili o temeljnim načelima stranke. Kasnije se kampanji pridružio i koordinator IX-e izborne jedinice J. Periša koji je zajedno s A. Bodrožić gostovao na gradskom radiju.

Odaziv građana je bio vrlo dobar. Na 25 izdanih računa donirano je 400 kn.

| Broj posjeta: 801 |

Želite li komentirati? Objava: "Donatorska kampanja u Trogiru"

Imate li komentar?