Dološić upozorila na moguće ekonomsko nasilje

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova OBŽ Silvija Dološić gostovala je u emisiji TVSB-a “Otvoreni studio” na temu ravnopravnosti spolova gdje je predstavila rad i planove Povjerenstva. Također, osvrnula se i na položaj žena u Osječko-baranjskoj županiji kao i na sve veću diskriminaciju žena i muškaraca na tržištu rada.

Dološić je govorila i o prijedlogu novog Zakona o radu gdje se pozivala na određene zakonske odredbe kao što su fleksibilizacija radnog vremena, prijenos ugovora o radu i agencijski rad, za koje smatra da će posebno negativno utjecati na žene i dovesti do pojačanog ekonomskog nasilja.

Posebno se osvrnula na činjenicu da Zakon o radu mora konkretno definirati što spada pod diskriminaciju i uznemiravanje na radnom mjestu te propisati adekvatnu kaznu počiniteljima. Zbog toga smatra, da je potrebno odbacivanje onih dijelova zakona koji direktno smanjuju i krše osnova radnička prava, a to su pravo na zasluženi dnevni i godišnji odmor, sigurnost na radnom mjestu, pravo na plaću, pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na sindikalno organiziranje i zaštitu od prisilnih oblika rada.

| Broj posjeta: 1.267 |

Želite li komentirati? Objava: "Dološić upozorila na moguće ekonomsko nasilje"

Imate li komentar?