Delnice: Turistička zajednica grada Delnica sama sebi svrha

Iako se borimo za ostvarivanja prava na rad i onih koji bi htjeli i mogli živjeti od rada, moramo isto tako reagirati na nerad, nestručnost, nemarnost…

A svega toga ima u radu Turističke zajednice Grada Delnica i turističkog ureda. Moramo reagirati u ime svih onih koji rade i iz svojih plaća uplaćuju porez kojeg na netransparentan način troši turistički ured i Turistička zajednica Grada Delnica. Naime 71,6% proračuna TZ uplaćuje se iz proračuna Grada ili 469.316,05 kn novaca naših građana.

TZ se nalazi u nepovoljnom financijskom položaju, a kao najznačajniji razlog predstavljaju loše planiranje, odnosno gospodarenje sredstvima TZ i značajni administrativni troškovi, unatoč činjenici da se financiraju iz proračuna Grada Delnica. A revizija poslovanja TZG za 2011. godinu pokazuje da takvim poslovanjem nije moguće provoditi zakonske zadaće. Kakvo je to ustrojstvo kada u radu turističkog ureda ne postoji sistematizacija radnih mjesta, odluka o plaćama i broju zaposlenih? Iako bi radno vrijeme turističkog ureda trebalo biti od 8-18 sati, to radno vrijeme se ne poštuje, a pojavljuju se prekovremeni sati.

Turistička zajednica nije izradila financijsko izvješće za 2011. g. pa se ne mogu povezati i utvrditi rashodi. Postoje rashodi koji nisu evidentirani. Neažurno je vođenje boravišne pristojbe, promet gotovim novcem nije evidentiran kroz blagajnu. Ne postoje odluke o isplati putnih troškova zaposlenih, a oni su uredno isplaćeni u iznosu od 15.583,00 kn. Iako su isplaćena samo dva putna naloga, iznos za službena putovanja je 6.814,00 kn. Ne postoji odluka o imenovanju zamjenika predsjednika turističke zajednice, kojeg po zakonu vrši gradonačelnik, a istoj je isplaćeno 10.603,43 kn.

Postavlja se pitanje svrhovitosti i učinkovitosti korištenja sredstava kada su administrativni troškovi 542.533,62 kn, a sveukupni prihod 675.006,07 kn pa se shodno tome postavlja pitanje svrhe postojanja turističkog ureda u ovakvom ustrojstvenom obliku.

Za takvo stanje nisu krive samo zaposlene djelatnice. TZ osim direktorice ima i predsjednika TZ, nadzorni odbor, turističko vijeće i skupštinu. Pitamo što su oni radili dok je turizam “cvao“ u Delnicama?!

Nadzor ministarstva uočio je niz nepravilnosti i u njihovom radu. Osnivačka skupština TZ G Delnica održana 29. ožujka 2010. provedena je u najmanju ruku upitno pa nije ni čudo da je sve od samoga početka krenulo naopako. Zamjenica predsjednika TZ potpisuje zapisnike sa skupština iako je i predsjednik prisutan na istima, pa su takvi dokumenti nevjerodostojni. Nisu se sjednice skupštine TZ održavale najmanje dva puta godišnje, nisu se donosila godišnja financijska izvješća.

Sjednice TV nisu se održavale sukladno odredbama Zakona, nije donesen plan rada i financijski plan. Nadzorni odbor trebao je provoditi nadzor najmanje dva puta godišnje, a nije.

Građani postaju sve svjesniji turističkog potencijala našeg prekrasnog kraja te pokušavaju pokrenuti stvari, ali na žalost, nemoćni su u samostalnoj borbi. Tu borbu trebala bi im olakšati TZ, ali ona ne samo da ne olakšava, nego i netransparentno troši njihova sredstva.

Mnoge turističke manifestacije plod su rada volontera u raznim udrugama. To su ljudi s fantastičnim idejama i velikom voljom koji na žalost prečesto nailaze na nerazumijevanje i zatvorena vrata. Iako za to ne primaju plaću, svestrano se zalažu da je njihov rad prepoznat i da njihove akcije budu svake godine bolje praćene. Možda bi dio kolača kojega pojede TZ trebao biti proslijeđen tim udrugama pa bi turizam polučio bolje rezultate. Prema odobrenim i odbijenim programima javnih potreba Grada Delnica mislimo da su se sredstva za udruge mogla pravednije rasporediti shodno uspješnosti odrađenim aktivnostima protekle i prijašnjih godina.

„Ništa posebno dramatično“ komentar je čelnih ljudu TZG. Takvim komentarom ne da se naslutiti da će se u narednom razdoblju nešto mjenjati na bolje!

Izvor: http://pgz.laburisti.com/turisticka-zajednica-grada-delnica-sama-sebi-svrha/

| Broj posjeta: 627 |

Želite li komentirati? Objava: "Delnice: Turistička zajednica grada Delnica sama sebi svrha"

Imate li komentar?