DARUVAR Vaši vijećnici aktivno i odgovorno

Na prošlim lokalnim izborima daruvarski laburisti osvojili su dva mandata u Gradskom vijeću grada Daruvara. Tako su u Vijeće ušli vijećnici Željka Kollert i Vladan Ivković. Skladno dogovoru u našem Ogranku, daruvarski laburisti ušli su u Gradsko vijeće potpuno samostalno, bez ikakvih prijeizbornih i poslijeizbornih koalicija ili dogovora. Smatrali smo i smatramo da građani koji su nama dali povjerenje očekuju samostalan i beskompromisan rad orijentiran isključivo prema interesu svih građana Daruvara, neopterećen međustranačkim dogovorima i obećanjima.

Zaključili smo da samo tako možemo neopterećeno raditi u Gradskom vijeću i zastupati interese svih građana. Napokon, imamo mogućnost, a to i sada provodimo u praksi, da sve svoje odluke donosimo na sastancima užega vodstva Ogranka i u konzultacijama s građanima. Vijećnici Hrvatskih laburista – Stranke rada svoj rad temelje, dakle, na zajedničkim sastancima gdje analiziramo probleme, donosimo zajedničke zaključke koje onda vijećnici prenose na sjednicama Gradskoga vijeća.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća 20. lipnja 2013. nastupili smo potpuno odgovorno i samostalno. Zauzeli smo stav da ćemo oko izbora predsjednika Gradskoga vijeća biti suzdržani. Tako je predsjednik Gradskoga vijeća izabran s devet glasova za vladajuće koalicije na čelu s SDP-om, pet glasova protiv HDZ-a i dva suzdržana Hrvatskih laburista – Stranke rada. Dali smo do znanja da ćemo oprezno i aktivno pratiti rad predstavničkoga tijela i da nećemo zauzimati niti jednu niti drugu političku stranu, već da ćemo odlučivati isključivo po našoj savjesti, na osnovu svojih razmišljanja i zaključaka osluškujući građane. Sve što, rema našim razmišljanjima i analizama, bude dobro, kvalitetno i okrenuto prema dobru većine građana, bit će podržano ma iz kojeg političkoga bloka dolazilo. Naravno, trudit ćemo se da s naše strane bude što više kvalitetnih i dobrih prijedloga.

Tako smo, već na prvoj sjednici, predložili da se napusti stara praksa sazivanja sjednica u prijepodnevnim satima ili u vrijeme trajanja radnoga vremena (do 15.00 sati) sa sljedećom argumentacijom. Nemoralno da gradski vijećnici napuštaju svoja radna mjesta na kojima inače rade u vrijeme za koje su plaćeni i odlaze na sjednice vijeća za koje, opet, dobivaju naknade. Sjednice Gradskoga vijeća javne su i otvorene za sve građane. Zasjedanjem u vrijeme kada najveći broj onih koji rade – rade, onemogućuje se onim građanima koji žele prisustvovanje sjednicama. Naravno, ne bježimo od odgovornosti te smo se prihvatili i rada u dvama povjerenstvima. Željka Kollert članica je Povjerenstva za Statut i Poslovnik, a Vladan Ivković član je Povjerenstva za financije i proračun.


Željka Kollert i Vladan Ivković

Smatramo da smo na prvoj sjednici Gradskoga vijeća grada Daruvara dali naslutiti kako nećemo kalkulirati ili nastupati kao taoci bilo kakvih međustranačkih dogovora, obećanja ili nemoralnih trgovina. Ne zanima nas politička trgovina (da smo htjeli, već bismo to odavno učinili jer ponuda je bilo), već samo moralan, iskren i čestit rad okrenut dobrobiti našega grada.

Na Drugoj sjednici Gradskoga vijeća grada Daruvara održanoj 22. srpnja 2013. također smo bili aktivni. Već na aktualnom satu gradonačelniku smo postavili tri pitanja:

1. Što je sa situacijom u DARKOMU, što se to doista događa u gradskoj komunalnoj tvrtci i prijeti li kakva opasnost u isporuci plina i ostalim uslugama u narednom razdoblju?

2. Kada se već jednom planiraju i kada će se početi objavljivati na službenim stranicama Grada pozivi, zapisnici, odluke i zaključci sjednica Gradskoga vijeća, financijski izvještaji tvrtki u vlasništvu grada, proračun i ostali dokumenti vezani uz rad gradske uprave na čiji uvid pravo imaju svi građani ovoga grada, a s obzirom na to da se za održavanje web stranica Grada izdvajaju proračunska sredstva – novac naših građana?

3. Što je s projektom izgradnje garaža na Trgu Petra Krešimira IV? Za taj projekt planirano je izdvojiti 1.022 000,00 kn. Vidljivo je da se rebalansom proračuna u razdoblju koje slijedi kani izdvojiti 0 kn za taj projekt, a da je u prethodnom razdoblju do 30. 6. za isti projekt potrošeno 18.600, 00 kn. Odustaje li se od projekta i za što je potrošeno 18.600,00 kn?

Uglavnom, prema gradonačelnikovim riječima, s DARKOMOM je sve u redu, sa stranicom su malo zakazali, zaboravili šifre, ali bit će, a za garaže će se još vidjeti. Novac je otišao za izradu projekta, nacrte i podloge. (Detaljnije kad dobijemo zapisnik.)

A mi? Pratit ćemo, gledat ćemo, vidjet ćemo, reagirat ćemo…

Bilo smo aktivni po skoro svim točkama dnevnoga reda. Oko Izvješća izvršenja proračuna u prvoj polovini ove godine bili smo suzdržani obrazloživši svoju odluku nategnutim iznosima, neobećavajućim punjenjem proračuna, nejasnim stavkama i objašnjenjima, bez obzira na kojoj je razini obrazlagan proračun. Također, suzdržani smo bili i oko rebalansa koji ne donosi ništa značajno, prelijeva se iz jedne proračunske stavke u drugu, vrlo malo štedi, i to na stvarima na kojima, prema našem mišljenju ne treba štedjeti, i uvjereni smo kako će novi rebalans biti vrlo skoro.

Vijećnici Hrvatskih laburista u Vijeću grada Daruvara ušli su u još dva povjerenstva, Željka Kollert u Povjerenstvo za odnose s nacionalnim manjinama i Vladan Ivković u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja. Sveukupno, vijećnici iz redova daruvarskih laburista prihvaćaju svoju odgovornost i aktivno sudjeluju u radu ovoga saziva Gradskoga vijeća grada Daruvara.

S obzirom na naše izlaganje i zalaganje za promjenom termina održavanja sjednica Gradskoga vijeća, mislimo da je naša prva inicijativa i urodila plodom. Nakon anketiranja prisutnih vijećnika o tome kada žele (u koje vrijeme) da se održavaju sjednice, većina vijećnika izjasnila se za 18.00 sati, što je i bio naš prijedlog na prvoj sjednici. Većina vijećnika odlučila se za upravo taj termin.

Nastavljamo raditi dalje, aktivno i odgovorno planirajući nove akcije, prijedloge i rješenja.

— Vladan Ivković

| Broj posjeta: 649 |

Želite li komentirati? Objava: "DARUVAR Vaši vijećnici aktivno i odgovorno"

Imate li komentar?