DARUVAR Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka

Temeljem Čl. 8. St. 1., i Čl. 14. St. 3. Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno Čl. 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor ogranka Daruvar saziva Izvanrednu skupštinu ogranka Daruvar koja će se održati u četvrtak, 11. rujna 2014. s početkom u 19 sati u prostorijama ogranka, Trg Franje Tuđmana 7.

Dnevni red:

1. Pozdravni govor

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Daruvar za 1. Izvanredni sabor Stranke

7. Izbor delegata ogranka Daruvar za 1. Izvanredni sabor Stranke

9. Izvješće izborne komisije

10. Završna riječ predsjednika Ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu.

Predsjednik ogranka,

Vladan Ivković

| Broj posjeta: 346 |

Želite li komentirati? Objava: "DARUVAR Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?