Daruvar: Kakva je informiranost građana o odlukama Gradskoga vijeća?

Daruvarski su laburisti u subotu 19. siječnja na glavnom gradskom trgu u Daruvaru organizirali akciju “Pitajmo građane” čiji je cilj bio provjeriti njihovu informiranost i stavove o dvjema odlukama – odluci Gradskoga vijeća o gradnji garaža na Trgu kralja Petra Krešimira i o novom kreditnom zaduženju za podizanje teniskoga balona. Laburisti smatraju da bi za ovakve odluke o trošenju proračunskoga novca trebalo pitati građane i poslušati njihova razmišljanja jer takve odluke nisu u interesu većine građana grada Daruvara.

Uz to, daruvarski laburisti predstavili su četvrti broj Biltena koji donosi novitete vezane uz gospodarske, političke i općedruštvene teme.

| Broj posjeta: 1.237 |

Želite li komentirati? Objava: "Daruvar: Kakva je informiranost građana o odlukama Gradskoga vijeća?"

Imate li komentar?