DARDA Poziv na Izvanredu skupštinu ogranka

Izvanredna skupštinu ogranka općine Darda održati će se u subotu, 29. lipnja 2013. u 18 sati u prostorijama općine Darda, SV.I. Krstitelja 89, Darda. Za skupštinu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Radno predsjedništvo

b) Verifikacijska komisija

c) Kandidacijska komisija

d) Izborna komisija

e) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4.Izveštaj verifikacijske komisije

5.Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima

6.Glasovanje o povjerenju predsjedniku,tajniku i članovima izvršnog odbora-ukoliko se izglasa ne povjerenje prelazi se na ostale točke Dnevnog reda 7.Kandidiranje i izvještaj kandidacijske komisije 8.Predstavljanje kandidata

9.Utvrđivanje liste kandidata

10.Izbori za predsjednika,tajnika i članove izvršnog odbora

11.Izvještaj izborne komisije o provedenim izborima

12.Završna riječ

Predsjednik ogranka Damir Dudaš

| Broj posjeta: 703 |

Želite li komentirati? Objava: "DARDA Poziv na Izvanredu skupštinu ogranka"

Imate li komentar?