ĐAKOVO Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka

Temeljem Čl. 8. St. 1., i Čl. 14. St. 3. Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno Čl. 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor ogranka Đakovo saziva Izvanrednu skupštinu ogranka Đakovo koja će se održati u petak, 12. rujna 2014. s početkom u 19 sati u velikoj vijećnici gradskog poglavarstva Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Dnevni red:

1. Pozdravni govor

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Đakovo za 1. Izvanredni sabor Stranke

7. Izbor delegata ogranka Đakovo za 1. Izvanredni sabor Stranke

8. Obraćanje gostiju Skupštine prisutnim članovima

9. Izvješće izborne komisije

10. Završna riječ predsjednika Ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik: Nikola Lelas

| Broj posjeta: 410 |

Želite li komentirati? Objava: "ĐAKOVO Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?