Članovi Hrvatskih laburista podržali ekologe u akciji protiv kanaliziranja Drave i Mure

U subotu, 08. siječnja oko 250 ekologa i građana u Legradu, na ušću Mure i Drave, mirnim prosvjedom je pokazalo ogorčenje na radove kojima će se devastirati prirodni tokovi tih dviju rijeka.

Open in new window Radovima koji su s Mađarske strane već počeli, opet je pokazano da postoje neki viši interesi, a prirodno stanište životinja i prekrasan krajolik te ponos svih Legrađana, trg Halasz Csarda, će nepovratno nestati. Ovim nelegalnim dopuštanjem mađarskih radova (bez studije utjecaja za teritorij Hrvatske), hrvatska vodna administracija nasilno prejudicira odluku Hrvatske Vlade o prevladavajućem nacionalnom interesu na području ušća Mure. Radovi su u suprotnosti s europskim, pa samim time i našim zakonodavstvom – Okvirnom direktivom o vodama, koja je moderan i održiv pristup gospodarenju vodama – jeftin, s malim utjecajem na okoliš. Izvještaj misije EU koja je neuspješno pokušavala pomoći implementaciju Okvirne direktive o vodama jasno govori da je gospodarenje vodama u RH zastarjelo, daleko od europske prakse te da stvara velike štete. Kanaliziranje rijeka uzrokuje ukopavanje rijeke što dovodi do snižavanja podzemnih voda, erozije, prijetnje katastrofalnim poplavama (radovi Hrvatskih voda na zastarjeloj zaštiti od poplava dovode upravo do suprotnih rezultata). Što misle o ovom „projektu“ pokazali su i članovi Hrvatskih laburista – Stranke rada koji su se također pridružili prosvjedu jer „MI SMO OVDJE“.

Open in new window

| Broj posjeta: 858 |

Želite li komentirati? Objava: "Članovi Hrvatskih laburista podržali ekologe u akciji protiv kanaliziranja Drave i Mure"

Imate li komentar?