ČAKOVEC Rajko Bulat i Petra Kovačić na čelu međimurskih laburista

Međimurski laburisti održali su 31. svibnja prvu Redovnu izbornu skupštinu Podružnice na kojoj su izabrali novo vodstvo za naredne četiri godine

Za predsjednika Podružnice, ponovno je izabran Rajko Bulat, Petra Kovačić, nova je tajnica, dok izvršni odbor Podružnice čine: Vesna Braniša, Petar Jović Vladušić, Denis Šarić, Kruno Kantoci, Milica Runjak, Manuela Bartolić, Mirjana Midić, Petar Križnar, Ivan Kulić, Jagoda Novak, Milan Zanjko, Danica Belović i Gordana Potočnjak.

Između ostalog, naglašeno je da ćemo kao najjača županijska organizacija i stabilna treća politička opcija u Međimurju, kao i do sada, i nadalje provoditi politiku djelovanja kroz naša četiri osnovna načela. Pošteno. Javno. Otvoreno. Transparentno. I nikako drugačije, što smo i dokazali dosadašnjim radom.

Skupštinu je svojom nazočnošću uveličala i v.d. Tajnica Stranke, Maja Ilčić.

Izvor: http://medjimurska.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=332

| Broj posjeta: 968 |

Želite li komentirati? Objava: "ČAKOVEC Rajko Bulat i Petra Kovačić na čelu međimurskih laburista"

Imate li komentar?