ČAKOVEC Prihvaćen Prijedlog zaključka vijećnice Petre Kovačić

Vijećnici Skupštine Međimurske županije jednoglasno su prihvatili Prijedlog zaključka vijećnice Petre Kovačić kojom Skupština Međimurske županije zadužuje Župana Međimurske županije da redovito podnosi informaciju o korištenju sredstava iz programa Europske unije. Navedena informacija treba obuhvaćati ključne podatke o provedbi operativnih programa, strukturnih fondova i kohezijskog fonda kao i ostalih programa Europske Unije na području Međimurske županije.

U izradi informacije treba polaziti od nekoliko ključnih elemenata kao što su: provedeni projekti, projekti u provedbi, ostvareni rezultati, prikaz po sektorskim područjima, ukupno ugovorena sredstva po programima, ukupno dodijeljena sredstva po programima, ukupno ugovorena sredstva, informacija o natječajima u najavi. Upravo se od županije i razvojne agencije kao najvažnijeg čimbenika i kreatora ekonomskog razvoja očekuje da ozbiljno sudjeluju u povlačenju sredstava iz EU, stoga je važno da županijski vijećnici, kao ravnopravni partneri izvršne vlasti, ali i javnost, budu redovito i iscrpno informirani o tim aktivnostima, a prvenstveno o financijskim i gospodarskim učincima istih.

Petra Kovačić, foto emedjimurje.hr

Izvor: http://medjimurska.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=355

| Broj posjeta: 460 |

Želite li komentirati? Objava: "ČAKOVEC Prihvaćen Prijedlog zaključka vijećnice Petre Kovačić"

Imate li komentar?