Budućnost Brodotrogira

Čiovo, 24. siječnja — Na inicijativu Ogranka Trogir Hrvatskih laburista – Stranke rada održan je sastanak članova Izvršnog odbora ogranka i Glavnog sindikalnog povjerenika SMH – IS Brodotrogira (i Regionalnog povjerenika za Dalmaciju) g-dina Slavka Bilote. Kako se sve više radnika Škvera i građana obraća Hrvatskim laburistima Trogira s pitanjima mogu li oni šta napraviti za Brodotrogir preko svojih zastupnika u Saboru, te kako i sami trogirski laburisti s zabrinutošću prate privatizaciju Brodotrogira, došlo je do ovog sastanka.

G-din Slavko Bilota, kao član Vladinog povjerenstva za privatizaciju Brodotrogira, u višesatnom razgovoru s laburistima, iscrpno ih je informirao o procesu privatizacije. Ukazao je na nastojanje sindikata SMH da osigura što bolju zaštitu radnika preko Kolektivnog ugovora i Socijalnog sporazuma, kao i na brojne teškoće koje su se javljale tijekom samog procesa. Nakon višemjesečnih izmjena i dorada Programa i plana restrukturiranja Brodotrogira, preko Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), program je prihvatila i odobrila EU, ali uz monitoring ostvarenja. Iza toga je došlo i do prijedloga Kupoprodajnih ugovora; jednog od strane Vlade RH (AUDIO – Agencija za upravljanje državnom imovinom) i drugog prijedloga od strane odabranog najboljeg ponuđača, „Jadranskih ulaganja d.o.o.“, vlasnika g-dina Nenada Končara. U vrijeme pregovora oko kupoprodajnog ugovora došlo je do smjene vlasti u RH što je, logično, zaustavilo proces na nekoliko mjeseci. Sada se taj proces nastavlja.

Hrvatski laburisti ogranka Trogir vjeruju da će sadašnja Vlada i resorno ministarstvo donijeti najbolju odluku zbog tisuća zabrinutih radnika, jer za krizu hrvatske brodogradnje radnici nisu krivi. Također očekuju da će nova Vlada tražiti odgovornost onih koji su brodogradnju doveli do stanja u kojem se sad nalazi – ne može se sve pripisati nevidljivom krivcu – konjunkturi tržišta, jer znamo da to nije istina. Ne smije se dozvoliti da radnici plate ceh neuspješno vođenih brodogradilišta i jednako tako neuspješnih privatizacija.

— Izvršni odbor Ogranka Trogir

| Broj posjeta: 1.298 |

Želite li komentirati? Objava: "Budućnost Brodotrogira"

Imate li komentar?