BRESTOVAC Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka

Sukladno odluci Nacionalnog vijeća Hrvatskih laburista-Stranke rada na 11. sjednici, održanoj 15. lipnja 2013.godine sazivam Izvanrednu skupštinu ogranka Brestovac koja će se održati 14. srpnja 2013. godine u 18 sati u Društvenom domu u Daranovcima.

Za skupštinu predlažem slijedeći dnevni red:

1) Usvajanje dnevnog reda

2) Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3) Izbor radnih tijela Skupštine

a) Radno predsjedništvo

b) Verifikacijska komisija

c) Kandidacijska komisija

d) Izborna komisija

e) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

4) Izvještaj verifikacijske komisije

5) Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima

6) Glasovanje o povjerenju predsjedniku, tajniku i članovima Izvršnog odbora

– U koliko se izglasa nepovjerenje prelazi se na ostale točke Dnevnog reda:

7) Kandidiranje i izvještaj kandidacijske komisije

8) Predstavljanje kandidata

9) Utvrđivanje liste kandidata

10) Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

11) Izvještaj izborne komisije o provedenim izborima

12) Završna riječ

Predsjednik ogranka Brestovac
Zvonko Markanjević

| Broj posjeta: 484 |

Želite li komentirati? Objava: "BRESTOVAC Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka"

Imate li komentar?