Boris Ravić kandidat Hrvatskih laburista za gradonačelnika Novog Marofa

Birajući nas, kandidate Hrvatskih laburista-Stranke rada, birate stručnost i odlučnost, nekompromitiranost, odgovoran odnos prema javnim sredstvima i predanost radu za pozitivne promjene

Kao kandidat Hrvatskih laburista u utrci za novomarofskog gradonačelnika “trčat” će odvjetnik Boris Ravić. Da podsjetimo, prijevremeni izbori za gradonačelnika Novog Marofa, njegova dva zamjenika i članove Gradskog vijeća održat će se u nedjelju, 8. ožujka 2015. godine, te povodom toga donosimo razgovor za gospodinom Ravićem.

Boris Ravić

1. Kandidat ste za gradonačelnika Grada Novog Marofa i nositelj liste Hrvatskih laburista-stranke rada za Gradsko vijeće. Mnogi građani Grada Novog Marofa poznaju Vas i osobno i preko Vašega javnog djelovanja. No, za početak, bilo bi dobro da se ipak i dodatno predstavite našim čitateljima.

Prije svega pozdrav svim posjetiteljima ovog portala. U najkraćim crtama – rođen sam 1984. godine u Varaždinu, po završetku osnovnoga i srednjeg obrazovanja upisao sam Pravni fakultet u Zagrebu, koji sam u roku i završio. Po stjecanju zvanja magistra prava odlučio sam se za rad u odvjetništvu, a zatim, nakon dodatne edukacije te položenog pravosudnog ispita i trogodišnjeg staža u jednom odvjetničkom uredu u Varaždinu, otvorio sam samostalni odvjetnički ured u Novom Marofu, tako da mi je ovo već sedma godina rada u odvjetništvu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja i prvih godina studija aktivno sam se bavio i rukometom, najprije u RK “Marof”, a zatim u varaždinskom “Varteks Di Capriju”, a 2003. godine od strane Hrvatskog olimpijskog odbora bio i kategoriziran kao vrhunski sportaš.

Zbog fakultetskih obaveza sam se 2006. godine prestao aktivno baviti rukometom, ali sport i danas volim i njime se bavim rekreativno. Osim toga, nastojeći doprinijeti razvoju civilnog društva i građanskog aktivizma na ovome području, bio sam jedan od osnivača i dopredsjednik prve udruge mladih osnovane u Gradu Novom Marofu, a i danas su mi položaj, potrebe i problemi mladih u fokusu interesa.

Od kolovoza 2010. godine član sam Hrvatskih laburista-stranke rada, a prije toga nisam bio ni u jednoj političkoj stranci. Na lokalnim izborima 2013. godine izabran sam u Gradsko vijeće, a zatim i za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa, koju dužnost sam obavljao sve do raspuštanja tog Vijeća. Uz to, član sam i Antikorupcijskog povjerenstva na nivou Varaždinske županije.

2. Za Vas kažu da ste u Gradskom vijeću bili jedan od najaktivnijih vijećnika?

Uloga vijećnika i jest da u gradskom vijeću predstavlja građane, otvara pitanja i probleme koji njih muče, ukazuje na nepravilnosti i traži i predlaže rješenja. Ja sam tu dužnost shvatio vrlo ozbiljno i u skladu s time sam se i ponašao, a tako je, moram reći, postupala i većina mojih kolega vijećnika. Zalagao sam se, između ostalog, za rješavanje problema nesnosnih prometnih gužvi u centru Grada, za gradnju i modernizaciju određene infrastrukture, za ulaganja koja mogu doprinijeti gospodarskom oporavku i razvoju te otvaranju radnih mjesta, za racionalizaciju poslovanja poduzeća u vlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač te povećanje opsega, dostupnosti i kvalitete usluga koje pružaju građanima, za poboljšanje komunalnog reda u Gradu, za odgovornije trošenje proračunskih sredstava i upravljanje gradskom imovinom, za bolji položaj mladih…

3. Prvi ste u Vijeću upozorili i da Grad nema Strategiju razvoja za razdoblje 2014. -2020. godine…

Da. Na tu žalosnu činjenicu upozoravao sam, na sastancima tadašnje većinske koalicije. već na početku mandata, tražeći da se pristupi izradi novog strateškog razvojnog dokumenta Grada, jer je zadnji takav dokument (Program ukupnog razvoja Grada) datirao još iz 2008. i pokrivao samo razdoblje do 2013. godine, a i inače je (pošto u posljednjih 5 godina uopće nije ažuriran) postao sasvim neadekvatan novim okolnostima te naraslim razvojnim problemima i potrebama Grada.

Pošto ta moja nastojanja (kao ni većina drugih) nisu naišla na razumijevanje kod izvršne vlasti odnosno tadašnjeg gradonačelnika, bio sam primoran na taj problem upozoriti i na sjednici Gradskog vijeća 23. lipnja 2014. godine. Kao što je našoj javnosti već poznato, bilo je i drugih problema koji se, mada je to kod sklapanja programske koalicije bilo dogovoreno, uporno nisu rješavali, i to čak ni u segmentima za koje nisu bila potrebna nikakva financijska sredstva-poput boljeg komunalnog reda.

Tek nakon što sam zbog nezadovoljstva takvim načinom rada najavio izlazak iz koalicije, u rebalansu proračuna u mjesecu srpnju prošle godine konačno su osigurana sredstva za izradu strategije. Rad na njenoj izradi započeo je, međutim, tek u rujnu, s time da nije izrađena ni do danas, pa će to morati biti jedan od prvih zadataka novih gradskih tijela nakon izbora.

4. Zašto je taj dokument toliko bitan?

On, prije svega, kroz široku javnu raspravu, treba dati objektivan prikaz sadašnjeg infrastrukturnog, gospodarskog i uopće društvenog stanja Grada, odgovoriti na pitanje koje su naše snage, slabosti, prijetnje iz okruženja i prilike odnosno mogućnosti koje nismo dovoljno iskoristili, a zatim trasirati glavne pravce i prioritete održivog daljnjeg razvoja našega Grada. Osim toga, financiranje pojedinih javnih politika i potreba u Europskoj uniji temelji se na strateškim dokumentima koji pokrivaju određena razdoblja odnosno tzv. financijske perspektive (trenutno je aktualno razdoblje 2014.-2020. godine), i sve što se kroz određene programe kandidira za sredstva iz EU odnosno ESI fondova mora se, da bi bilo prihvatljivo i u konačnici prihvaćeno, uklapati u ciljeve i prioritete postavljene u tim dokumentima.

To onda moraju pratiti i odgovarajući dokumenti na nacionalnoj razini, pa naniže, sve do regionalne i lokalne samouprave. Ako Grad takvog dokumenta nema, svaki projekt, bez obzira kandidira li ga sam Grad, ili pak poduzetnik, udruga ili neki drugi prijavitelj, automatski već u startu ima manje šanse da bude ocijenjen kao prihvatljiv te time dolazi u pitanje i njegovo financiranje.

Dat ću vam samo jedan, najsvježiji primjer. U “Narodnim novinama” od 25. veljače 2015. godine upravo je objavljen Pravilnik o provedbi Mjere 07, putem koje gradovi i općine mogu prijaviti čitav niz projekata – od gradnje i dogradnje dječjih vrtića i igrališta i druge društvene infrastrukture, preko infrastrukture namijenjene razvoju gospodarstva, pa sve do nerazvrstanih cesta. Jedan od ključnih kriterija prihvatljivosti jest to da se projekt uklapa u strateške dokumente grada. Mi taj kriterij ne ispunjavamo, jer smo, eto, dočekali 2015. godinu bez takvog dokumenta. Samo sredstva gradskog Proračuna daleko su premala za sve potrebe koje Grad danas ima. Previše je vremena već izgubljeno.

5. Koji su, po Vama, danas prioriteti Grada Novog Marofa?

O tome nema nikakve dvojbe. Oporavak gospodarstva i zapošljavanje. Većina građana živi teško, mnogi jedva podmiruju osnovne egzistencijalne potrebe, prezaduženi su i ne mogu pružiti kvalitetan život svojim obiteljima i obrazovanje svojoj djeci, koja su tako već u startu zakinuta za budućnost. Pred takvim stanjem stvari nitko, pa ni gradonačelnik i Gradsko vijeće, nemaju pravo zatvarati oči. Zato mjere za poboljšanje stanja u gospodarstvu moraju naći svoje mjesto u javnim politikama Grada, a također moraju biti popraćene i adekvatnim lokalnim odgovo
rom na narasle potrebe velikog broja socijalno ugroženih građana.

U tom smislu treba razmotriti mogućnosti koje u svom modelu pomoći najugroženijima nudi država, te ih kombinirati s mjerama koje će se osmisliti na lokalnoj razini.

Kad već govorimo o socijalnoj skrbi, u toj oblasti postoje i segmenti koji su do sada u našem Gradu bili praktički posve zanemareni, a koji bi mnogim našim sugrađanima bitno olakšali život, a uz to omogućili i zapošljavanje određenog broja ljudi. Radi se, npr., o programima pomoći i njege u kući, koje neki gradovi i općine vrlo uspješno provode, a ne postoji nijedan razlog zašto se takvo nešto ne bi organiziralo i u Gradu Novom Marofu. I to je, dakle, jedno od područja na kojemu treba konačno početi raditi.

Tu su, nadalje, i gradnja komunalne, prometne i druge infrastrukture prema potrebama i prioritetima koji moraju biti definirani za svako naselje, ali i za Grad kao cjelinu, poboljšanje stanja u društvenim djelatnostima koje su u direktnoj ingerenciji Grada (predškolski odgoj, kultura, tehnička kultura, dobrovoljno vatrogastvo…), briga o kvalitetnijem zadovoljavanju drugih javnih potreba (u osnovnom i srednjem školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi …), rješavanje problematike gospodarenja otpadom, ažuriranje prostorno-planske dokumentacije, bolja provedba mjera za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, povećanje efikasnosti gradske uprave, jačanje uloge mladih i njihovo uključivanje u procese odlučivanja, razvoj civilnog društva i veća participacija zainteresirane javnosti u kreiranju javnih politika na nivou Grada…

Prije svega mora se, međutim, utvrditi stvarno stanje manjka u gradskom Proračunu (a pokazat će se da je on, nažalost, i daleko veći od onoga što se krajem prošle godine spominjalo). Potrebno je konkretnim mjerama štednje što prije sanirati taj manjak, donijeti realan (a ne, kao što je to do sada iz godine u godinu bio slučaj, na prihodnoj strani prenapuhan proračun koji se onda ne može ostvariti), hitno započeti s pripremom projekata i dokumentacije nužne da bi se Grad mogao javiti na raspisane javne pozive i natječaje, osmisliti novi sustav poticanja gospodarskih ulaganja na području Grada, privući investitore… Posla ima napretek.

6. Najmlađi ste među kandidatima za gradonačelnika. Smatrate li to svojom prednošću ili nedostatkom?

Prednošću. Ovdje moram reći da zaista cijenim starije od sebe i uvažavam svačiji trud, znanje i iskustvo te osobni doprinos svemu što je do sada dobro učinjeno. No, i mladost, isto tako, nosi entuzijazam, određenu pozitivnu energiju, pa i neopterećenost raznim nepotrebnim podjelama koje samo štete našem društvu, kao i veću otvorenost za promjene, što se vjerojatno kasnije, s vremenom, u određenoj mjeri i izgubi. Unatoč mladosti, uz postignuti stupanj obrazovanja i kontinuiranu dodatnu edukaciju i stručno usavršavanje, ja sam do sada već stekao i višegodišnje radno iskustvo na najsloženijim poslovima u svojoj struci, naviknut sam i nije mi teško, ako treba, raditi i po dvanaest sati dnevno, jako dobro poznajem problematiku, ne bojim se problema i znam ih rješavati.

Mislim da su te kompetencije (dakako, uz osobni integritet, nekorumpiranost i poštenje) danas i najpotrebnije za bavljenje javnim poslovima.

7. Ako budete izabrani, hoćete li gradonačelničku dužnost obnašati profesionalno ili kao volonter?

I ja i moji zamjenici (inače nestranački kandidati, marofski poduzetnici Dražen Volarić, mag. ing. el. i Zoran Andrašek, graf. dizajner) dužnost ćemo obnašati volonterski. Ja od politike ne živim i ne namjeravam od nje živjeti. Imamo u nama susjednim i malo daljim gradovima i općinama vrlo lijepih primjera gradonačelnika-volontera koji su jako puno učinili za napredak lokalne zajednice i bolji život svojih sugrađana. Želja mi je da tako bude i u Novom Marofu, inače se ovime ne bih ni bavio.

8. Prema Vašim sloganima u ovoj predizbornoj utrci, zalažete se za politiku u službi građana i grad po mjeri čovjeka. Ovo prvo ste već objasnili. Kakav bi to bio Marof po mjeri čovjeka?

Baš takav, po mjeri čovjeka. Ni prevelik ni premalen, infrastrukturno opremljen i uređen tako da svojim stanovnicima omogućava ugodan život u očuvanom okolišu, Grad s dobrom poslovnom klimom i razvijenim, konkurentnim i profitabilnim gospodarstvom koje će biti pokretač i garant svekolikog društvenog razvoja na ovome području.

Želim Grad koji će dolično brinuti o potrebama svih svojih stanovnika, a osobito onih iz najosjetljivijih društvenih skupina, Grad iz kojeg mladi neće morati odlaziti u potrazi za poslom i boljim životom.Grad ispunjen poštovanjem prema svojoj prošlosti, zadovoljan svojom suvremenošću i okrenut prema budućnosti. Je li to moguće? Ako vrijeme koje dolazi pametno iskoristimo, ja stvarno vjerujem da jest.

9. Što biste, na kraju ovog razgovora, poručili biračima?

Ono što sam već govorio u našim predizbornim porukama. Krajnje je vrijeme za novi koncept upravljanja Gradom. Građani s pravom očekuju da naš Grad prestane nazadovati, da gradonačelnik i Gradsko vijeće konkretnim mjerama i potezima doprinesu oporavku gospodarstva, urede poslovne zone, privuku investitore i tako omoguće otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje te daljnji razvoj Grada i bolji život građana! Recite dosta neradu! Mijenjajmo svoj Grad nabolje!

Birajući nas, kandidate Hrvatskih laburista-Stranke rada, birate stručnost i odlučnost, nekompromitiranost, odgovoran odnos prema javnim sredstvima i predanost radu za pozitivne promjene.

Dakle, za politiku u službi građana i Grad po mjeri čovjeka, lista Hrvatskih laburista-stranke rada, Boris Ravić za gradonačelnika, Dražen Volarić i Zoran Andrašek za zamjenike – Vaš su najbolji izbor!

Izvor: http://www.novi-marof.com/index.php?content&id=372

| Broj posjeta: 555 |

Želite li komentirati? Objava: "Boris Ravić kandidat Hrvatskih laburista za gradonačelnika Novog Marofa"

Imate li komentar?