BBŽ Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu podružnice

Sukladno Odluci Nacionalnog vijeća Hrvatskih laburista – Stranke rada na 11. sjednici, održanoj 15. lipnja 2013. godine i Odluke IO Podružnice sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu koja će se održati: 12. srpnja 2013. godine (petak) s početkom u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora dr. Ante Starčevića, A. Stepinca 20A, u Bjelovaru.

Za Izvanrednu izbornu skupštinu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;

3. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Radno predsjedništvo

b) Verifikacijska komisija

c) Kandidacijska i Izborna komisija

d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvještaj verifikacijske komisije;

5. Rasprava o razlozima loših rezultata na lokalnim izborima;

6. Odluka o razrješenju svih tijela Podružnice;

7. Kandidiranje i izviještaj kandidacijske komisije;

8. Predstavljanje kandidata;

9. Utvrđivanje liste kandidata;

10. Izbori za predsjednika, tajnika i članove izvršnog odbora;

11. Izvještaj Izborne komisije o provedenim izborima;

12. Završna riječ

Zlatko Tušak

| Broj posjeta: 716 |

Želite li komentirati? Objava: "BBŽ Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu podružnice"

Imate li komentar?