Anketiranje građana na tržnici Gajnice

Temeljem odluke Izvršnog odbora ogranka Podsused – Vrapče, dana 21. 05. 2011., u subotu, u vremenu od 08,00 do 13,00 sati, na lokaciji tržnica Gajnice, članovi ogranka vršiti će anketiranje građana a s ciljem daljnje promocije naše stranke na području gradske četvrti Podsused – Vrapče. (SJ)

| Broj posjeta: 1.013 |

1 komentar u "Anketiranje građana na tržnici Gajnice"

  1. Lijepo je da se kreće od mišljenja građana. Izravna demokracija je u njihovim rukama [i glavama – naravno :-)]

    Bilo bi svima nama korisno, a vjerujem da ste to i planirali, objaviti rezultate ankete s analizom.

    Unaprijed hvala,

    Romano Krauth
    Ogranak Trnje

Imate li komentar?