Akcija hrvatskih laburista Ogranka Đulovac i Daruvar – „Normalizirajte promet!“

U subotu 6.10. 2012. godine od 10.00 do 11.00 sati, na dijelu oštećene županijske ceste 3301 Daruvar – Maslenjača u mjestu Batinjani, Hrvatski laburisti ogranaka Daruvar i Đulovac provodit će akciju „Normalizirajte promet!“

Primorani smo upozoriti javnost i nadležne institucije na neodrživu situaciju vezanu uz ovaj problem. Već je prošlo previše vremena koje bismo mogli nazvati razumnim rokom za rješavanje ozbiljnog problema kao što je ovaj.

Na spomenutoj cesti, u mjestu Batinjani, već više od dvije godine promet je otežan zbog oštećenja nastalog uslijed klizanja tla. Promet je reguliran semaforima te se naizmjence vozi jednim trakom. Cesta je, dakle, samo djelomično sanirana, a nadležne institucije ne poduzimaju radove potpune sanacije oštećenog dijela ceste.

Vozači, stanovnici obližnjih naselja, više od dvije godine gube previše vremena prolazeći ovom dionicom ceste čekajući na pokretnim semaforima. Nekoliko tvrtki koje posluju na području općine Đulovac te na području grada i okolice kontinuirano gube i vrijeme i novac. Napose, sigurnost prolaska je vrlo upitna.

Mještani koji imaju nesreću živjeti u kućama duž oštećene dionice ceste nisu u mogućnosti poštivati svjetlosnu signalizaciju jer je jednostavno ne vide. I opet ponavljamo, cijela ova situacija predugo traje.

Ponukani time, odlučili smo pokrenuti akciju gdje ćemo dopisima nadležnim institucijama te svojom nazočnošću i letcima upoznati i upozoriti javnost na ovaj problem.

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Đulovac i Ogranak Daruvar

| Broj posjeta: 822 |

Želite li komentirati? Objava: "Akcija hrvatskih laburista Ogranka Đulovac i Daruvar – „Normalizirajte promet!“"

Imate li komentar?