Protiv izmjena Kaznenog zakona

Tisuće radnika u Hrvatskoj pošteno rade ali za svoj rad ne primaju plaću. I sada je Vlada RH, predvođena gospođom Kosor, odlučila stati tome na kraj. Predložila je izmjene Kaznenog zakona prema kojima bi neisplata plaće postala kazneno djelo.

Potpuno nepotrebno jer sve je već riješeno postojećim zakonima.

Ustavom republike Hrvatske, jednako kao i međunarodnim deklaracijama i konvencijama, određeno je da svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.

Pravna osnova svakoga radnog odnosa je ugovor o radu. Radnik se obvezuje osobno obavljati posao prema uputama poslodavca, a ovaj mu je dužan isplatiti plaću za obavljeni rad. Ako nije drugačije ugovoreno, plaća se mora isplatiti do petnaestog u mjesecu za rad obavljen u prethodnom mjesecu.

Neisplata plaće je prema važećem Kaznenom zakonu kazneno djelo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora.

Ukoliko pak poslodavac ne može izvršavati svoje obveze plaćanja, dužan je dvadesetprvog dana od nastupanja te okolnosti, podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Najkasnije dvadeset jedan dan po nastanku nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti, uprava koja vodi društvo mora bez odgode predložiti otvaranje stečajnoga postupka.

Zakonom o trgovačkim društvima određeno je: „Tko kao član uprave u slučaju da je društvo nesposobno za plaćanje ili da je prezaduženo ne zatraži ostvarenje stečajnog postupka, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.“

Prijedlogu izmjena Kaznenog zakona kojim bi neisplata plaća postala kazneno djelo usprotivila se Hrvatska udruga poslodavaca, ali iz sasvim drukčijih pobuda. Pa tako Davor Majetić, glavni direktor HUP-a potpisuje sljedeće: „Ukoliko bi se donijela ovakva odredba u Kaznenom zakonu ona bi dodatno narušila već potpuno posrnulo poduzetništvo i zaustavila svako daljnje investiranje u Republici Hrvatskoj, jer niti jedan investitor neće investirati u zemlju u kojoj može završiti u zatvoru ukoliko ne isplati plaću…”

Dakle poslodavci se otvoreno protive sankcioniranju neisplata plaća bez obzira što je uskraćivanje zaslužene plaće grijeh do neba vapijući. O težini grijeha govori i činjenica da kršćani taj grijeh stavljaju u rang s hotimičnim ubojstvom.

I na kraju zaključite sami što imamo sada, a što predlaže Vlada:

Sada važeće odredbe kaznenog zakona, članak 114.

«Tko uskrati ili ograniči građaninu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu, zakonom određeno radno vrijeme i odmor, prava iz zdravstvenog ili mirovinsko-invalidskog osiguranja, prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom, sudskom odlukom ili kolektivnim ugovorom, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.»

Prijedlog Vlade RH: članak 131.

(1) Tko uskrati ili ograniči pravo na rad ili slobodu rada, prava iz rada ili po osnovi rada koja su utvrđena zakonom ili kolektivnim ugovorom ili tko ne izvrši sudsku odluku u svezi s tim pravima, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko ne isplaćuje plaću radniku, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko na radu ili u vezi s radom ponovljenim vrijeđanjem, zlostavljanjem ili osobito drskim ponašanjem dovede drugoga u ponižavajući položaj, ili mu prouzroči opravdani strah, narušenje zdravlja, pogoršanje uvjeta rada ili mu umanji mogućnost napredovanja.

(4) Nema kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka ako počinitelj dokaže da iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti isplaćivati plaću radniku.

(5) Kazneno djelo iz stavka 3. progonio se po prijedlogu.

– Siniša Miličić

| Broj posjeta: 930 |

Želite li komentirati? Objava: "Protiv izmjena Kaznenog zakona"

Imate li komentar?