Problemi predstečajnih nagodbi

Kolumna Nansi TireliZakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi donesen je 28. rujna prošle godine. Od njegove primjene do početka rujna ove godine za postupak predstečajne nagodbe prijavljeno je 4.956 predmeta, s prijavljenih 47,85 milijardi kuna i 41.396 zaposlenika. Od toga, dug veći od 10 milijuna kuna imalo je 550 poslovnih subjekata.

Dosad je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja u 620 predmeta, s iznosom prijavljenih obveza od 9,7 milijardi kuna i 9.269 zaposlenika.

Pred nadležnim trgovačkim sudom doneseno je rješenje o sklapanju nagodbe u 176 predmeta s 2,38 milijardi kuna obveza i 3 406 zaposlenih.

Trenutno se u postupku predstečajne nagodbe nalazi 1.096 predmeta, s ukupno prijavljenih 26,32 milijarde kuna obveza i 22.128 zaposlenika (podaci Fine, 10. rujna 2013.).

Veliki problem na koji ukazuju poduzetnici jeste nemogućnost iznalaženja revizora za izradu financijskih planova. A svi znamo da velika potražnja a mala ponuda dižu cijenu, u ovom slučaj usluge.

Broj sklopljenih nagodbi

Trgovački sud u Osijeku

58

Trgovački sud u Varaždinu

44

Trgovački sud u Rijeci

41

Trgovački sud u Zagrebu

13

Trgovački sud u Splitu

10

Trgovački sud u Bjelovaru

8

Trgovački sud u Zadru

2

| Broj posjeta: 643 |

Želite li komentirati? Objava: "Problemi predstečajnih nagodbi"

Imate li komentar?