Ni med cvetjem ni pravice

Kolumna Bozidara KolaricaIskreno, baš i nisam siguran kako stvari stoje u Javnim ustanovama diljem Hrvatske kad su u pitanju angažiranja odvjetničkih kuća ali za Varaždin znam. Ne vjerujem da je i drugdje bitno drugačije. Na volju je Uprave (koju obično čini jedan član) da prema vlastitom odabiru sklopi ugovor sa nekim odvjetnikom. Čak ne znam niti kako se sklapaju ti ugovori.

Da li odvjetnik dobiva fiksnu mjesečnu svotu ili to ima veze sa brojem sporova, ročišta to za ovu temu nije bitno. Bitno je to da je odvjetnik plaćen iz proračuna Javne ustanove koja obično većinu sredstava dobiva iz proračuna gradova ili županija dok je manji dio izvorni prihod Javne ustanove. Kriterij odabira odvjetnika za radnike Javnih ustanova je kao i sve drugo obično najstroža tajna. Iskustvo nas uči da je u državi u kojoj živimo malo onih koji nekome omogućavaju zaradu a da sami od toga nemaju koristi. Još je čudnije kad se angažiraju odvjetnici u ustanovama gdje postoje pravne službe.

Slijedom toga dolazimo da jedne iznimno interesantne teme kad je radnik Javne ustanove prisiljen u zaštiti svojih prava tražiti pomoć suda. Ili obrnuto, kad ga poslodavac (a ovdje je to ravnatelj/ca Javne ustanove) zbog nečeg tuži. Želi li radnik kvalitetno zastupanje mora si angažirati odvjetnika kojeg će platiti. Ako u Javnoj ustanovi postoji sindikat i tu radnik plaća odvjetnika putem članarina. No što je sa plaćanjem odvjetnika kojeg je angažirao ravnatelj/ca, a obično su to prijatelji ili im je odnos onaj koji puni one stranice novina gdje se piše o kriminalu. Što tada? Radnik plaća i tog drugog odvjetnika jer ne plaća ga Uprava iz svojeg džepa. Plaćen je iz proračuna ili onih prihoda koji su osvarili radnici u Javnoj ustanovi. Ako je to po nekakvom zakonu i moguće po moralu sigurno nije. No sigurno je da u takvim situacijama štetu u samom startu imaju radnici. Ako je odvjetnik Uprave plaćen po ročištima puna šaka brade. Za njega. To je jedan začarani krug. Ne pišem ovo na pamet. Postoje Javne ustanove koje upravo potiču sudske sporove što je naizgled suludo. Pa tko bi normalan iznosio prljavi veš van ako je to moguće urediti unutra. No u pohlepi za novcem nema kraja. Radnika potkradaju gdje god stignu pa što ne bi i na ovako drzak način.

— Božidar Kolarić

| Broj posjeta: 1.074 |

Želite li komentirati? Objava: "Ni med cvetjem ni pravice"

Imate li komentar?