Na ispitu demokracije – laburistima izvrstan

Kolumna Silvije DolosicJedna istaknuta feministička organizacija koja se zalaže za unapređenje društvenog položaja žena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, objavila je analizu sudjelovanja žena u lokalnim izborima za 2013. godinu na regionalnoj i županijskog razini pa ono što bih posebno istaknula prema ovoj analizi je činjenica, da najviši udio žena na kandidacijskim listama su imali Hrvatski laburisti-Stranka rada.

Hrvatski laburisti su na kandidacijskim listama kandidirali 43 posto žena, a imali su liste za sve županijske skupštine izuzev Ličko-senjske županije. Kvotu od 40 posto na listama nisu zadovoljili u tri županije: Bjelovarsko-bilogorskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Šibensko-kninskoj županiji. No, treba istaknuti da je i u ovim županijama kandidirano gotovo 40 posto žena. Na kandidacijskim listama Zagrebačke i Međimurske županije nalazilo se 51 posto žena. Porastu broja žena na listama značajno su pridonijeli Laburisti kojima su ovo bili prvi lokalni izbori od osnutka stranke, a koji su kandidirali u pravilu 40 posto žena. Među ukupnim brojem kandidatkinja Laburista 5 posto su bile pripadnice nacionalnih manjina, a 25 posto mlade žene. U ukupnom broju osvojenih mandata Laburista žene sudjeluju sa 33 posto.

U analizi lokalnih izbora 2013. godine navodi se da, kvote koje su definirane Zakonom o ravnopravnosti spolova ne dovode do željenog rezultata, a to je najmanje 40 posto žena u tijelima odlučivanja. Kako se još uvijek ne primjenjuju sankcije, političke stranke, s izuzetkom Laburista, uglavnom nisu niti formalno zadovoljile kvotu, a kad i jesu, tada nisu vodili računa o uravnoteženom rasporedu muškaraca i žena na kandidacijskim listama. Stoga je potrebno pristupiti izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova te Zakona o lokalnim izborima na način da se spolno neuravnotežene liste odbijaju od strane nadležnog izbornog povjerenstva te da kandidacijska lista treba biti formirana prema sistemu zatvarača.

Svakako treba istaknuti i nekoliko činjenica za bolju, drugačiju budućnost. U pet županija niti jedna Laburistica nije direktno izabrana u županijske skupštine iako je stranka u tim županijama osvojila mandate. To su: Zagrebačka, Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija. U nabrojanim su županijama Laburisti osvojili dva do tri mandata, dok su žene bile pozicionirane između četvrtog i šestog mjesta. Posebno treba istaknuti da je u Međimurskoj županiji mandate osvojilo 71 posto žena slijedom koncentracije žena na višim dijelovima liste. Trebamo stisnuti pesnicu, bravo laburistice!

CESI
Izvor: Sudjelovanje žena u lokalnim izborima 2013. godine na regionalnoj/županijskoj razini (CESI)

Također moramo uzeti pod povećalo da pitanje kandidiranja žena, nije nešto s čim se stranke trebaju baviti isključivo pred izbore jer je to kontinuirani proces koji mora obuhvaćati osnaživanje žena pri političkim strankama, promoviranje rodne ravnopravnosti kao temeljne društvene vrijednosti, ulaganje napora u povećanje broja žena članica političkih stranaka te kreiranje unutarstranačkih procedura i nove prakse.

Ponosna sam na samu činjenicu da sam laburistica, i da su laburisti prošli na ispitu demokracije. Smatram da idući izbori i svaki drugi koji dolaze, mogu samo na temelju rodne ravnopravnosti i promjena koje laburisti unose u demokratsko društvo, stvoriti bolju, pravedniju i ravnopravniju Hrvatsku. Uvjerena sam, da su žene te koje će na idućim izborima odlučiti kakvi će biti rezultati izbora jer su svakim danom svjesnije da ravnopravno društvo je zdravo društvo!

Silvija Dološić mag.iur.

| Broj posjeta: 995 |

Želite li komentirati? Objava: "Na ispitu demokracije – laburistima izvrstan"

Imate li komentar?