Laburisti Švedske

Kolumna Jakoba Matovinovica JakseŠvedska Socijaldemokratska partija (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, “Socijaldemokratska radnička stranka Švedske”) je vrlo interesantna stranka – po načelima, po politici, i naravno po uspjehu.

Ona je najstarija stranka u Švedskoj, i djeluje kao takva još od davne 1889. godine; te je najveća stranka po broju članova. 1917. godine komunisti su napustili Stranku rada, te osnovali svoju stranku, koja se sada zove “Lijeva stranka”. Ovim potezom je Stranka rada u Švedskoj dobila slobodna krila i ojačala sebe i državu, podigla standard života i držala se svih svojih socijalnih i nacionalnih načela, uz čistu laburističku politiku.

“Laburisti”, ili članovi “Arbetareparti” Švedske, se često puta zovu i Socijaldemokrati Švedske, te se definitvno mogu uvrstiti među najuspješnije društvene organizacije ovog svijeta. Osim što su svima u Švedskoj osigurali socijalnu pravdu, dali su i sve od sebe da sačuvaju nacionalne interese, kroz svoj trud i zalaganje za društvenu ravnopravnost. Interesantna je činjenica kako su “Liberalizam” uspjeli ukomponirati u svoj program, te time osigurati jednu sveobuhvatnu politku stranke.

Program stranke naizmjenično poziva svoje ideologije demokratskog socijalizma ili socijaldemokracije.

Stranka rada Švedske podupire zakonske odredbe koje osiguravaju socijalnu skrb koja se financira od progresivnog oporezivanja.

Stranka rada Švedske podržava socijalni korporativizam, vrstu ekonomije i politike koja je razvijena u poslijeratnoj zapadnoj europi, a prakticiranu u Austriji, Njemačkoj, Norveškoj i Švedskoj.

Ova vrsta politike temelji se na “socijalnom partnerstvu” između kapitala i rada interesnih skupina, kao i između tržišnog gospodarstva i državne regulacije, koja se smatra kompromisom za reguliranje sukoba između kapitala i radne snage, te im nalaže da se uključe u međusobne konzultacije. Stoga se, u navedenim zemljama, koristi naziv “Laburisti” odnosno “Radnička stranka”, za većinu političkih stranaka koje prakticiraju ovakav vid suradnje radnika i političara u procesu stvaranja stranačke i državne politike.

Međusocijalni pokret Švedske je bila taktika Švedske Stranke rada u dvadesetom stoljeću, jedinstveno redefiniranje “socijalizacija” iz zajedničkog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju i “povećanje” demokratskih utjecaja na gospodarstvo. Time dolazimo do politke koja se jedino može uvrstati u “Laburističku” politiku. Švedska Stranka rada ide jedan korak dalje, i definira socijalizam kao razvoj demokracije-političke i ekonomske, koja se temelji i stvara u suradnji sa sindikatima i udrugama od nacionalnog interesa. Na temelju ovakvog ustroja i načina stvaranja stranačkog programa za nacionalnu politiku Švedske, sodijaldemokratske laburiste bi mogli proglasiti inovatorima po pitanju upravljanja državom, dok su druge europske socijaldemokratske stranke, koje su zanemarile laburistički kalup stvaranja politike, postale invalidi i smrvljeni su pod desničarskim režimom i neoliberalizmom.

Švedska stranka rada je općenito priznata kao glavni arhitekt progresivnog oporezivanja , fer trgovine (poštenog tržišta) , niske razine nezaposlenosti, aktivnog sudjelovanja radnika u stvaranju pravedne politike tržišta rada ( APTR ); koji su Švedski temelji socijalne države, i koji se razvijaju svih ovih godina, još od Drugog svjetskog rata .

Trenutno, SAP – Stranka rada Švedske ima oko 100.000 članova, s oko 2.540 lokalnih stranačkih ogranka.

Članstvo je različito, ali treba se naglasiti kako stranka ima povijesni odnos sa švedskom konfederacijom sindikata (Landsorganisationen i Sverige, obično se nazivaju LO).

Što više reći o toj stranci, koja je prihvatila i provodi kombinaciju socijalne, laburističke i demokratske politike?

Rezultati govore sami za sebe. Na pitanja većine, koji nisu upoznati sa “laburističkim strankama ili “Politikom Laburista”: Kakva je to polika? Ili Kakva je to “Laburistička” stranka?

Odogovor je jednostavan.

To je politika koja se, u svakoj državi u kojoj se provodila, provodi i dan danas. Svaka ta država je među prvih 10 zemalja po pitanju standarda života i socijalne pravde, i svaka ta država je među najtraženijima po pitanju imigracije!

A pitanje svima onima koji podržavaju politiku HDZ-a ili SDP-a glasi?

Da li ste željeli Hrvatsku ovakvu kakva je danas?

Ili ste željeli Hrvatsku u kojoj se živi poput svake zemlje gdje upravljaju Laburisti, odnosno gdje su Laburisti na vlasti?

Švedska, Australija, Norveška, Danska… itd itd…..

Linkovi:

http://www.ne.se/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti

http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Social_Democratic_Party

http://www.encyclopedia.com/doc/1O46-SocialDemocrtcLbrPrtySwdn.html

http://news.xinhuanet.com/english2010/photo/2010-08/18/c_13450304_3.htm

Ostali članci iz serijala:

| Broj posjeta: 1.910 |

1 komentar u "Laburisti Švedske"

  1. Još jedan dodatak – nisu na vlasti ni u Danskoj

    Petar Fehir, Lund, Švedska

Imate li komentar?