Koliko ih je izbrisanih?

U Hrvatskoj se tijekom 28 dana mjeseca veljače na Zavod za zapošljavanje slilo 24.312 osoba (u veljači 2010. g. 24.190). U siječnju je ista sudbina zadesila 30.583 osobe.

Njih 54.895 u dva mjeseca, skoro kao i u prva dva mjeseca 2010. god. U cijeloj 2010.g. novoregistriranih je 289.234, u 2009. g. 270.555, a u 2008.g. 200.093.

Kakve su im perspektive u predizbornoj godini u uvjetima kad gospodarstvo ne može ponuditi trajna nova radna mjesta?

Neki od njih, uglavnom mlađi i s traženom stručnom spremom, radnim iskustvom i vještinama dobit će posao, najčešće na određeno vrijeme.

U veljači je zaposleno 10.310 a u siječnju 7.498 osoba, što je znatno bolje nego je to bilo u prva dva mjeseca 2010. i 2009. g. a gotovo jednako kao 2008.g.

Tijekom 2010. zaposleno je ukupno 141.105 osoba (49% od priliva na zavod te godine), 2009.g. 118.286 (44%) a 2008.g. 128.228 (64%).

Sezonsko zapošljavanje na određeno vrijeme od nekoliko mjeseci uposli godišnje:

u hotelijerstvu i ugostiteljstvu oko 12.200 – 12.800 osoba;

poslovanje s iznajmljivanjem nekretnina oko 1.600 – 2.000,

trgovina i popravci mot. vozila oko 2.600 – 2.800,

poljoprivreda oko 2.500 – 3.000,

prerađivačka industrija oko 2.000

i ostale djelatnosti ostatak do ukupno 25.000 – 30.000 osoba

Akcija o 700 ili 1000 pripravnika, koje bi Agrokor zaposlio na 3 mjeseca u ovim razmjerima nije vrijedna spomena. Zapošljava ih se svake godine, te su već uračunati u prethodnim brojkama.

Sezonsko zapošljavanje za potrebe turističke sezone lagano kreće pod kraj ožujka.

U travnju ove godine i Država će na određeno vrijeme od 1 mjeseca uposliti oko 15.600 ljudi za potrebe popisa stanovništva. Osim velikog doprinosa statistici i iskazivanja broja nezaposlenosti to je mala nada svima koji ne rade.

Dakle ukupno 40.600 – 45.600 ljudi ove godine zaposit će se za sezonske potrebe i za potrebe popisa stanovništva. Negativan trend nezaposlenosti time će se na par mjeseci do jeseni usporiti. U travnju je moguće očekivati i pad postojećeg broja nezaposlenih tj. promjenu smjera, odnosno da zaposlenost iskaže rast zbog kretanja turističke i poljoprivredne sezone te masovnog zapošljavanja ljudi na popisu stanovništva.

Naravno da će Premijerka svaki put iskoristiti priliku i sa širokim osmjehom komentirati pad nezaposlenosti, kao pokazatelje gospodarskog oporavka i napora Vlade unatoč činjenici da se isto ponavlja iz godine u godinu u tom periodu osim popisa stanovništva.

Neki od nezaposlenih, čije zanimanje ne podliježe sezonskom angažmanu, će se samozaposliti ili početi baviti nekom djelatnošću jer od nečeg se mora živjeti.

Neki će prihvatiti programe prekvalifikacije HZZ.

Neki će biti izbrisani iz evidencije HZZ-a i izgubiti prava za vrijeme nezaposlenosti koja su prema svojim uvjetima imali ( zdravstveno osiguranje, besplatan gradski prijevoz, eventualna novčana naknada)

Člankom 17. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, propisani su osim zapošljavanja i razlozi zbog kojih se osobe prestaju voditi u evidenciji nezaposlenih odnosno brišu se iz evidencije, a uvjetovani su neispunjavanjem obveza propisanih Zakonom (da se redovito jednom mjesečno javljaju savjetniku, da aktivno traže posao, da se odazivaju na uključenje u programe obrazovanja i sl.) te i neki drugi razlozi (umirovljenje, opća nesposobnost za rad, ostvarivanje prava na rodiljnu, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu i sl.).

U veljači brisano je iz evidencije zavoda 11.299 osoba (46% od broja novopridošlih na burzu), što je više od broja zaposlenih u veljači.

U siječnju je brisano 7.985 osoba.

Zajedno u siječnju i veljači 19.284 osobe. U siječnju i veljači 2010.g. 16.543 a 2009. g. 12.664 osobe.

Nikad niti u jednom mjesecu kroz niti jednu godinu nije bilo brisano toliko ljudi s evidencije zavoda koliko u veljači ove godine.

Što se desilo?

Zar su svi prestali dolaziti na prijavu, zar im je svima nuđeno radno mjesto pa su odbili (moguće da ih je 150 odbilo prihvatiti posao čobana), zar su svi odbili ukuljučenje u programe obrazovanja?. Tko je stekao neki od uvjeta za mirovinu otišao je sa 01.01.

Doista, što se desilo?

Što se desilo u Primorskogoranskoj županiji u kojoj, nakon grada Zagreba, ima najviše brisanih u veljači, čak 1.027.g. osoba. U siječnju ih je bilo 554. U veljači 2010.g. 558 a 2009. g. 291 osoba.

Samo grad Zagreb još prelazi 1000 brisanih u veljači kad je izbrisao 1.784 osobe.

Najveći postotak brisanih od preko 200% u odnosu na veljaču 2010. g. imaju županije Koprivničkokriževačka, Ličkosenjska i Primorskogoranska.

U odnosu na brisane u veljči 2009. g. najveći postotak brisanih u prošlom mjesecu je u Primorskogoranskoj županiji 353%, Dubrovačkoneretvanskoj 298%, Zadarskoj 283%, Virovitičkopodravskoj 266% i Koprivničkokriževačkoj 238%.

Koliki je uopće broj nezaposlenih osoba u Hrvatskoj koji su izbrisani iz evidencije HZZ-a, i formalno se ne vode kao nezaposleni?

Koliko je zapravo u Hrvatskoj ukupno nezaposlenih osoba?

To nitko nezna niti problematizira.

Priča se završava na broju registriranih nezaposlenih, kojih je trenutno preko 336 tisuća.

Ima tu štošta za razmišljati a to prepuštam čitaocima.

Brojka od 11.299 brisanih iz evidencije u kratkoj veljači mogla bi otvoriti novu povijest neslužbenog praćenja radne snage u Hrvatskoj jer je očito diskutabilna. Do cilja, iskazati što manji broj nezaposlenih osoba, stiglo se i gumicama. Cilj jest možda opravdan ali su diskutabilne procedure. Ako je iz čiste pobude za uljepšavanjem statističkih podataka samo jedna osoba izbrisana iz evidencije, neke osobe bi trebalo staviti na kušnju da samo 1 mjesec ostanu da odsjede gladne u hladnom stanu, bez zdravstvenog osiguranja, izgubljenog samopouzdanja i ponosa i da smišljaju što će staviti djeci na stol. Teško je povjerovati da je u jednom mjesecu preko 11 tisuća osoba pogriješilo. Tu je sasvim sigurno upitan sustav a nema humane stručne osobe koja bi ukazala na njegovu upitnost.

Za to vrijeme mi ćemo prestati pratiti tragediju radništva Hrvatske kroz broj nezaposlenih, kako na povijesnoj stopi od 20% nebi s nama dalje manipulirali i počet ćemo pratiti tragediju perspektive Hrvatske kroz registrirani broj zaposlenih. Njih je u siječnju bilo 1.369.316, za 12.363 manje nego mjesec dana ranije, u prosincu 2010.

Marija Hećimović
Ekonomski analitičar stranke

| Broj posjeta: 1.148 |

Želite li komentirati? Objava: "Koliko ih je izbrisanih?"

Imate li komentar?