Vukšić: Vlada živi u paralelnom svijetu, zabavljena zapošljavanjem podobnih i kupnjom skupih automobila (video)

Milanovićeva neoliberalna Vlada ponaša se poput Superhika i do sada je štitila jedino banke, koje je spasila, a društvo uništila. U tom je društvu od tisuću građana, njih 209 siromašno, s daljnjom tendencijom rasta, a Hrvatska je među rijetkim europskim zemljama u kojima plaće padaju i nominalno i realno. Unatoč tome, Vlada je posvećena isključivo ideološkim temama i neshvatljivim svađama s partnerima u EU, poručili su u Saboru Hrvatski laburisti

“Dok velikom broju hrvatskih građana kruli u želucu, dok polovici Hrvata prijeti dužničko ropstvo, dok se Hrvatskoj sprema financijski tutor zbog prekomjernog deficita i javnoga duga, dok više od 50 posto mladih ljudi uzaludno traži posao, dok 80 tisuća radnika radi a ne prima plaću, dok su industrijska proizvodnja i potrošnja u slobodnome padu, ova namrgođena Vlada je zabavljena ideološkim temama”, ustvrdio je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada Branko Vukšić u raspravi o godišnjem Izvještaju o radu Vlade, kojeg je Hrvatskom saboru podnio premijer Zoran Milanović.

Optužujući Vladu da živi u paralelnom, većini građana nerazumljivom svijetu, Vukšić je poručio kako već “22 mjeseca ne dolazi ni najmanji signal da će se predizborna obećanja sadržana u Planu 21 i obveze iz Programa Vlade početi ostvarivati”, jer su još uvijek zauzeti postavljanjem podobnih partijskih aparatčika na pozicije koje zahtijevaju stručnost, hrabrost i viziju, a koji su fokus, umjesto na restrukturiranje svojih sektora stavili na nabavku skupih automobila, koje plaćaju porezni obveznici, pa ne mare za cijenu. Pitajući se je li današnji predsjednik hrvatske Vlade Zoran Milanović isti onaj Zoran Milanović koji se tako zdušno solidarizirao sa sindikatima u borbi za radnička prava a danas ih ne čuje kada mu pod prozorima viču da ih primi, Vukšić je, među ostalim, naglasio kako se njegova neoliberalna Vlada ponaša poput Superhika. Umjesto da štiti svoje građane od lihvarenja, a devizna klauzula, nezakonite posudionice novca, sav kreditni rizik svaljen na leđa građana jest lihvarenje, država je do sada štitila jedino banke, koje je spasila, a društvo uništila. Upozorio je i kako je od tisuću građana, njih 209 siromašno, s daljnjom tendencijom rasta, te kako je Hrvatska među rijetkim europskim zemljama u kojima plaće padaju i nominalno i realno.

Detaljno secirajući dramatično gospodarsko i socijalno stanje, bez pokretanja reformi u bilo kojem segmentu u državi, u kojoj je Vlada, umjesto nuđenja rješenja i perspektive, posvećena isključivo ideološkim temama i neshvatljivim svađama s partnerima u EU, Vukšić je zaključio kako je, da socijalizam ne bi bio samo za bogate, zadaća svake, pa i ove Vlade da umjesto banaka počne spašavati građane.

Govor Branka Vukšića u cijelosti možete preslušati ovdje:

| Broj posjeta: 718 |

Želite li komentirati? Objava: "Vukšić: Vlada živi u paralelnom svijetu, zabavljena zapošljavanjem podobnih i kupnjom skupih automobila (video)"

Imate li komentar?