Utjerivanje poreznih dugova (video)

Danas je u Saboru održana rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona. U ime kluba raspravu je održao Dragutin Lesar, koji je istaknuo da će laburisti podržati ovaj prijedlog zakona kojim se reguliraju porezni dugovi, prvenstveno stoga jer se ni jedan poslodavac koji posluje s ciljem stvaranja dobiti i podmiruje porezne obveze prema državi, a radnicima plaće i doprinose ne može nazvati problemom, nego rješenjem. S druge pak strane svaki onaj koji smatra da ima pravo ne plaćati porez, ne isplaćivati plaće i ne plaćati doprinose, može se samo nazvati problemom, a ne rješenjem problema. U nastavku donosimo fonogram i video rasprave.

>> Fonogram

U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je i zastupnik Branko Vukšić.

| Broj posjeta: 937 |

Želite li komentirati? Objava: "Utjerivanje poreznih dugova (video)"

Imate li komentar?