Tjedni pregled aktivnosti – proračun, regionalni razvoj, Deklaracija

Donosimo tjedni pregled aktivnosti zastupnika Hrvatskih laburista u Saboru

Ovaj tjedan u Hrvatskome saboru (HS) na dnevni red došle su kao najvažnije teme državni proračun, regionalni razvoj RH te Deklaracija HS povodom puštanja Vojislava Šešelja na slobodu.

Prijedlog državnog proračuna za 2015. godinu bio je na dnevnom redu u Saboru u četvrtak. Laburisti su odlučili da neće podržati proračun sve dok milijarda i 700 kuna za sanaciju zdravstvenih ustanova ne bude stavka u državnom proračunu. Uputili su kritike potpredsjedniku Vlade Grčiću da ne upravlja državnom imovinom, za što je Vlada dobila ovlasti od Sabora, kao rijetko koja vlada u Europi. Smatraju da se upravo upravljanjem državnom imovinom u idućoj godini samo sa naslova najma moglo uštedjeti 600 do 700 milijuna kuna koje neki ministri troše na useljavanje u privatne prostore. „To je taj moj prst kojega upirem na rastrošnost u državnom proračunu“, poentirao je na kraju zastupnik Lesar.

Također je raspravljen Konačni prijedlog zakona o regionalnom razvoju RH. Zastupnik Lesar koji je imao izlaganje u ime Kluba zastupnika citirao je potpredsjednika Vlade Branka Grčića kada je rekao da „ nikada veći broj općina i gradova nije bio u potpomognutom području s istom količinom novaca kao i dosada“. Lesar je pitao je li on bio svjestan da je rekao otprilike da „ista masa, dakle svi će imati manje, neki ništa, neki malo manje, neki puno manje“. Također je kritizirao tezu zakona da se temelji na uzajamnoj solidarnosti svih građana Republike Hrvatske. Zakon se ne može pozivati na solidarnost dok sve jedinice lokalne samouprave (JLS) nemaju uveden prirez po minimalnoj ili prosječnoj stopi, dok JLS otpisuju dugove i ne naplaćuju komunalne prihode. Tek onda se može vidjeti s kojim JLS treba solidarizirati, smatra Lesar.

Zastupnik Pleše stao je u obranu Gorana te istaknuo u raspravi da će cijeli Gorski kotar biti oštećen ovim zakonom te da sve JLS iz Gorskog kotara prema njemu izlaze iz potpomognutih područja. Pleše se zalaže da ovom području kao i otocima, koji su isto tako razvijeni iznad prosjeka, ne treba ukinuti beneficije jer se sa svakim popisom stanovništva značajno smanjuje broj stanovnika. Život na velikoj nadmorskoj visini i prirodno određena lošija prometna povezanost su čimbenici koji uvelike otežavaju život Gorana i stoga je Pleše podnio amandman na zakon o regionalnom razvoju da Gorski kotar zadrži status potpomognutog područja. Zastupnik Pleše također je izlagao u ime Kluba zastupnika u raspravi o promjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima koji se veže na zakon o regionalnom razvoju RH. „Mladi ljudi odlaze, demografska slika je loša, populacija izumiruća“, upozorava Pleše. Donošenje ovakvih zakona očito pridonosi ovakvome trendu i stoga laburisti neće podržati ovaj zakon, zaključio je zastupnik.

Zakon o područjima posebne državne skrbi još je jedan raspravljeni zakon koji se veže na zakon o regionalnom razvoju. Zastupnik Mladen Novak u svojem izlaganju osvrnuo se na grad Sisak. Smatra da se uz kriterije indeksacije razvijenosti JLS iz zakona o regionalnom razvoju kao što je nezaposlenost treba uzeti u obzir i nerazminiranost kao kriterij. Prvotna namjena zakona, ističe Novak, bila je da se vodi dodatna skrb o područjima stradalima ratom, a sada to više nije prioritet.

U srijedu, 26.11.2014., donijeta je u Saboru Deklaracija u vezi odluke Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKS) o privremenom puštanju optuženika Vojislava Šešelja na slobodu. Lesar je tom prilikom kritizirao Vladu kada je izjavama nekih ministara ocijenila da Sabor ne mora izražavati stav i slati poruke o ovoj temi (Vesna Pusić smatra da bi to bilo „ispod nivoa“). Ukazao je na još jedno važno pitanje ili dužnost Hrvatske televizije, a to je da nije uspostavila nikakav program ili način pravovremenog prenošenja informacija sa zasjedanja Europskog parlamenta kako bi svi građani Hrvatske mogli pratiti rasprave kao na primjer raspravu o puštanju haškog optuženika na slobodu.

Rasprava se održala i o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS). Zastupnika Lesara najviše je zabrinulo pitanje centralizacije koje povlači ovaj zakon. „Smanjenje s 12% na 6% udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave je jedan od najgorih prijedloga u ovom zakonu“, rekao je Lesar. To je gubitak od milijardu i 200 milijuna kuna. Smatra da bi cijeli porez na dohodak trebao biti prihod JLS. Predviđene nadoknade (od poreza na dobit u JLS, poreza od iskorištavanja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala) ovog gubitka ne drže vodu. Lesar se požalio na loše gospodarenje u JLS i zaključio da izmjene ovog zakona to ne mogu popraviti. Pozvao je Vladu da ako rješavanje problema vidi u oduzimanju sredstava JLS, neka napravi reformu lokalne samouprave od koje cijelo vrijeme bježi. (IV)

| Broj posjeta: 423 |

Želite li komentirati? Objava: "Tjedni pregled aktivnosti – proračun, regionalni razvoj, Deklaracija"

Imate li komentar?