Tjedni pregled aktivnosti – proračun, JPP, referendum, Imunološki, Royal (video)

Ovaj tjedan u Hrvatskome saboru (HS) izglasan je državni proračun za 2015. godinu s 83 glasa za, 15 protiv i 2 suzdržana. Raspravljalo se o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kao i Zakona o morskom ribarstvu.

Zastupnici su zatražili stanku u srijedu na početku sjednice zbog situacije s Imunološkim zavodom, a u petak zbog umirovljenika koji su doplaćivali radni staž u tvrtkama u vlasništvu države. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je uputio Vladi zahtjev za provjeru potpisa za referendum o davanju hrvatskih autocesta u koncesiju.

Zastupnik Lesar bio je aktivan ovaj tjedan u saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav čiji je član. Odbor je pokušao donijeti odluku o zahtjevu referendumske inicijative protiv outsourcinga na što je Lesar uputio prigovor. Uputio je prigovor u ime inicijative ne složivši se s time da je referendumsko pitanje nedopušteno, što je Odbor zaključio, te je ustvrdio da bi se odlukom od Ustavnog suda tražila zabrana referenduma, a ne propitivanje ustavnosti referendumskog pitanja.

U Saboru se raspravljalo o prijedlogu zaključka istog Odbora u vezi referenduma o davanju Hrvatskih autocesta u koncesiju. Sabor je naime uputio zahtjev Vladi da provjeri valjanost prikupljenih potpisa, a zastupnik Mladen Novak je u svojem izlaganju upozorio da Vlada nema rok za provjeru valjanosti i da to može jako dugo trajati čime ova vlast pokušava onemogućiti građane da iskaže svoju volju. Novak smatra da su mnogobrojne referendumske inicijative dokaz nezadovoljstva građana načinom na koji funkcionira ova vlast te kao primjer navodi neusuglašenost stavova premijera i njegovih ministara u raznim važnim pitanjima, kao što je monetizacija autocesta.

Laburisti su među ostalim zastupnicima zatražili stanku na početku sjednice u srijedu, 03. prosinca, zbog situacije s Imunološkim zavodom. Zastupnik Tušak obratio se Saboru i podsjetio da su laburisti na aktualnom prijepodnevu pitanje u vezi Imunološkog zavoda postavili premijeru Milanoviću, na što im je odgovorio da će dobiti pisani odgovor, ali nakon skoro mjesec dana još nije stigao. Ponovio je da treba otkriti kome je u interesu da Imunološki propadne. Predsjednik HS Josip Leko složio se sa zastupnicima da Sabor traži od Vlade da se pisano očituje o ovome problemu, što dokazuje ekonomsku, socijalnu i društvenu važnost Imunološkog zavoda i sudbinu njegovih zaposlenika. Zastupnik Tušak također je tražio stanku Saboru u petak, 5. prosinca, zbog problema umirovljenika koji su dokupljivali radni staž u tvrtkama u vlasništvu države koje su imale ugovore s Royal osiguranjem. Tušak je istaknuo da ovu Vladu ne zanima taj problem, i da šalje poruku da će se privatizirati i zdravstveno i mirovinsko osiguranje dok s druge strane unajmljuje skupe privatne prostore i uređuje skupe sale za sastanke. Tušak apelira da se riješi problem tih 3860 obitelji kojima naknada kasni već 6 mjeseci.

U četvrtak, 4. prosinca na raspravu u HS došao je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Zastupnik Lesar imao je izlaganje u ime Kluba u kojem je upozorio da je Agencija za javno-privatno partnerstvo za mandata ove Vlade realizirala svega 2 projekta, odobrila 4, a ugovorila 10 te da niti jedan od ovih projekata nije projekt od razvojnog značenja i otvaranja novih radnih mjesta.

Isti dan raspravilo se o promjenama u Zakonu o morskom ribarstvu na koji je zastupnik Nenad Pleše podnio Amandman. U njemu se traži proširivanje uvjeta za stjecanje povlastice za mali obalni ribolov koji zamjenjuje kategoriju malog ribolova na način da bi se sačuvao ovaj tradicionalni oblik ribarenja.

Prijedlozi izmjena i dopuna Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o socijalnoj skrbi, Izvješće o radu probacijske službe i Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2013. g. također su raspravljeni u Saboru ovaj tjedan, a laburisti će ih unatoč određenim prigovorima podržati.

| Broj posjeta: 414 |

Želite li komentirati? Objava: "Tjedni pregled aktivnosti – proračun, JPP, referendum, Imunološki, Royal (video)"

Imate li komentar?