Tjedni pregled aktivnosti – pogrebnička djelatnost, državna revizija, robne zalihe, gospodarenje otpadom

Laburisti su ovaj tjedan u Hrvatskome saboru raspravljali o izmjenama zakona o pogrebničkoj djelatnosti, Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju, Izvješću o financijskoj reviziji poltičkih stranaka, Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama te Izvješću o reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom. Kao što vidimo, ovaj tjedan prošao je u duhu izvješća.

Zastupnik Lesar u svojem izlaganju u ime Kluba o Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2013. g. istaknuo je još jednu u nizu anomalija u hrvatskoj državnoj upravi: „Robne zalihe u RH još su uvijek socijalna samoposluga za neke odabrane i probrane“, navodeći da je trenutno 381 milijun kuna nenaplaćenih robnih zaliha. Lesar je upitao tko su vlasnici poduzeća koja se navode u Izvješću, u koje je dolazila roba sa šleperima, te koji su tu robu vozili i nikad platili. „Koji su ti ljudi i koji su vlasnici poduzeća danas?“ Lesar prema podacima ovoga Izvješća objašnjava način na koji su nastajali veliki hrvatski bogataši i napominje da su neki od njih bili čak nagrađivani kao uspješni poduzetnici Zlatnim medvjedom i drugim nagradama za uspješno poduzetništvo. Lesar je spomenuo i nevjerojatne načine na koje su se davala jamstva za plaćanja upravo za tu robu koja se odvozila iz robnih zaliha: „kupac je dao fotografije svojih kuća koje je imao u Hrvatskoj i kad se je došlo tobože u ovrhu nad nekretninama onda se ustanovilo da su to susjedove kuće i zgrade“. Zaključno, laburisti su odlučili ne podržati ovo Izvješće jer je skraćeno i pokazuje samo 25% originalnog Izvješća Vlade te ne otkriva cjelokupno stanje s robnim zalihama u RH.

Zastupnica Tireli, koja se ovaj tjedan oglasila na politiku ministrice socijalne politike i mladih da se pitanje prehranjivanja djece u školama riješi na način da se udruge natječu za sredstva kojima bi to financirale, iznijela je gorući problem u Hrvatskoj, pitanje gospodarenja otpadom. Tireli je povodom rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u RH objasnila kako posluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te upozorila na nepostojanje političke volje da se problem s gospodarenjem otpada riješi. Postoji zakonodavni okvir, ali ga se Vlada ne pridržava. Koncesije, koje su zabranjene, i dalje se uredno isplaćuju, nisu ukinute, tj. nadležno ministarstvo i fond su ih produžili. Tireli je postavila pitanje kada će se konačno naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada ukinuti i to u većini slučajeva jednom društvu. Jednom i s njime povezanim društvima isplaćuje se 90% svih naknada, koje onda s tim otpadom rade što hoće, odnosno dodatno na njemu zarađuje, uz to što su dobila naknadu od države. Radi se o jednom društvu koje onemogućuje drugim tvrtkama priliku za poslovanje i priliku za život. Tireli poziva Sabor i Vladu da takvoj situaciji kaže dosta!

Laburisti su uputili u saborsku proceduru u četvrtak prijedlog Zaključka o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. g. kojim bi Državno odvjetništvo RH u roku od 6 mjeseci Hrvatski sabor izvijestio o poduzetim radnjama temeljem onoga što je Državna revizija izvijestila HS, točnije o mišljenjima koja je dala za 4 subjekta revizije, a koja su nepovoljna. Smatraju neodrživim to što svake godine preko 200 revizora radi na reviziji i usprkos njihovim preporukama i nalozima i neizvršavanju istih, nisu uspostavljeni mehanizmi za sankcije, odnosno, kako je Lesar rekao, nikome ni vlas s glave ne padne. Zastupnik Lesar opisao je Prijedlog Zaključka laburista kao „naš mali pokušaj doprinosa da ne prođe doista ovo izvješće i odnos prema Državnoj reviziji, psi laju a karavane prolaze“. Nažalost, u petak na glasovanju u HS Prijedlog zaključka je odbijen, što pokazuje kako u ovom trenutku vladajuća većina u Saboru niti ne razmišlja o dovođenju u red tijela izvršne vlasti koja su predmet revizije, poput ministarstava, a ni drugih subjekata poput političkih stranaka i Hrvatske gospodarske komore koji su dobili nepovoljno mišljenje, što znači da su kod njih zabilježene višestruke nezakonite radnje.

Zastupnik Lesar u izlaganju na temu Izvješća o financiranju političkih stranaka za 2013. godinu predložio je da se stranke koje dvije godine uzastopce ne podnesu i ne objave svoje financijsko izvješće brišu iz registra stranaka kao jedini logičan način poštivanja zakonskih normi. Iako je zakon koji to propisuje stupio na snagu 2013. g., stranke se ne mogu pravdati neznanjem kada to ne čine, a svejedno dobivaju novac iz Državnog proračuna. Državna revizija ustanovila je da neke političke stranke primaju zabranjene donacije tako da od JLS na raspolaganju imaju korištenje poslovnog prostora bez naknade što se smatra zabranjenom donacijom, odnosno protuzakonitim i prema Lesaru sukobom interesa. Također je ustanovila koje stranke primanju zabranjene donacije, a Lesar ovu činjenicu smatra dovoljnom da bi subjekt koji se revidira dobio nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju. „Zabranjene donacije, i za jednu lipu bih dao negativno mišljenje. I ono što barem imamo je čiste zakonske propise“, zaključio je raspravu zastupnik.

Zlatko Tušak podržao je izmjene Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na raspravi u HS u srijedu smatrajući ih dobrodošlima jer se njima ukida monopol komunalnih poduzeća jedinica lokalne samouprave nad djelatnošću prijevoza pokojnika. Tušak je izrazio žaljenje što se prijedlogom zakona pogrebnička djelatnost ne regulira kao jedina djelatnost, no budući da je njime ipak ukinuto ograničenje poduzetničke slobode onima koji nisu mogli ostvariti koncesiju za djelovanje, laburisti su ga podržali.

| Broj posjeta: 552 |

Želite li komentirati? Objava: "Tjedni pregled aktivnosti – pogrebnička djelatnost, državna revizija, robne zalihe, gospodarenje otpadom"

Imate li komentar?